Poredano po:
Povratak na Zakon o najmu stanova

Broj dokumenata: 2

1
Ocjena ustavnosti Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade; 7.4.2010 · Sentence Ustavnog suda RH

Broj odluke: U-I-1267/2006

2
Utvrđivanje statusa zaštićenog najmoprimca; 7.7.2009 · Sentence Ustavnog suda RH

Broj odluke: U-III-2019/06

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a