Poredano po:

Broj dokumenata: 7

1
Zakon o zaštiti na radu - nema kontinuiteta djela; 30.9.2014 · Sentence Visokog prekršajnog suda RH

Broj odluke: Gž-2496/2012

2
Zakon o zaštiti na radu - zakonska obilježja prekršaja; 27.11.2013 · Sentence Visokog prekršajnog suda RH

Broj odluke: Gž-1691/12

3
Zakon o zaštiti o radu - provedba mjera za zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika; 27.11.2013 · Sentence Visokog prekršajnog suda RH

Broj odluke: Gž-1301/2012

4
Zakon o zaštiti na radu - poslovi s posebnim uvjetima rada; 30.1.2013 · Sentence Visokog prekršajnog suda RH

Broj odluke: Gž-5099/2011

5
Zakon o zaštiti na radu - isticanje znakova sigurnosti i znakova općih obavijesti; 30.1.2013 · Sentence Visokog prekršajnog suda RH

Područje: Zakon o zaštiti na radu - isticanje znakova sigurnosti i znakova općih obavijesti

Broj odluke: Gž-5103/11

6
Zakon o zaštiti na radu - posljedica djela u činjeničnom opisu prekršaja; 9.1.2013 · Sentence Visokog prekršajnog suda RH

Područje: Zakon o zaštiti na radu - posljedica djela u činjeničnom opisu prekršaja

Broj odluke: Gž-7538/12

7
Zakon o zaštiti na radu - povreda materijalnog prava; 3.12.2012 · Sentence Visokog prekršajnog suda RH

Područje: Zakon o zaštiti na radu - povreda materijalnog prava

Broj odluke: Gž-2884/10

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a