Poredano po:

Broj dokumenata: 5

1
Zakon o suzbijanju zlouporabe droga - uvjeti za izricanje zaštitne mjere; 31.3.2015 · Sentence Visokog prekršajnog suda RH

Broj odluke: Jž - 2490/14

2
Zakon o suzbijanju zlouporabe droga - ocjena izvedenih dokaza; 12.3.2015 · Sentence Visokog prekršajnog suda RH

Broj odluke: Jž-379/2014

3
Zakon o suzbijanju zlouporabe droga - zaštitna mjera liječenja od ovisnosti; 10.4.2014 · Sentence Visokog prekršajnog suda RH

Područje: Zakon o suzbijanju zlouporabe droga - zaštitna mjera liječenja od ovisnosti

Broj odluke: Jž - 3608/12

4
Zakon o suzbijanju zlouporabe droga - izricanje zaštitne mjere liječenja od ovisnosti bez izricanja novčane kazne; 9.4.2014 · Sentence Visokog prekršajnog suda RH

Broj odluke: Jž - 4411/13

5
Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga - uporaba nezakonitog dokaza; 23.7.2010 · Sentence Visokog prekršajnog suda RH

Broj odluke: Jž-281/09

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a