Poredano po:

Broj dokumenata: 2

1
Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla - vrijeme počinjenja djela kod prekršaja iz čl. 26. st. 1. t. 3. i st. 2. Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla (stavljanje u promet gnojiva koja nisu označena na propisani način); 18.1.2013 · Sentence Visokog prekršajnog suda RH

Područje: Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla - vrijeme počinjenja djela kod prekršaja iz čl. 26. st. 1. t. 3. i st. 2. Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla (stavljanje u promet gnojiva koja nisu označena na propisani način)

Broj odluke: Gž-234/13

2
Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla; 17.1.2013 · Sentence Visokog prekršajnog suda RH

Područje: Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla

Broj odluke: Gž - 6803/12

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a