Poredano po:

Broj dokumenata: 356

1
Likvidacija nad imovinom brisanog društva; 19.8.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3561/2019-2

2
Ništetnost ugovora o prijenosu poslovnog udjela; 21.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3478/2019-2

3
Vezanost suda za odluku o ništetnosti odluke glavne skupštine; 22.3.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1838/2019-2

4
Proboj pravne sposobnosti - slučajevi zloupotrebe; 19.3.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1235/2015-3

5
Prijava za upis u sudski registar pripajanja društva; 12.3.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1138/2019-2

6
Ugovor između trgovca i nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva; 6.3.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4219/2016-4

7
Bračni drugovi kao suovlaštenici na poslovnom udjelu; 14.2.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1055/2019-2

8
Postupanje člana uprave kao osnova odgovornosti za štetu; 3.1.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3417/2016-3

9
Predujmljivanje troškova objave zabilježbe spora u sudskom registru kao pretpostavka dopuštenja zabilježbe; 20.12.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6152/2018-2

10
Osiguranje neizvjesne tražbine; 29.11.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6814/2018-2

11
Utjecaj statusne promjene dužnika na provođenje skraćenog stečajnog postupka; 6.11.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6311/2018-2

12
Aktivna legitimacija vjerovnika; 5.11.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5276/2015-2

13
Upis pripajanja društva; 31.10.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5953/2018-2

14
Obračun nagrade likvidatoru; 31.10.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6110/2018-2

15
Razlozi za istupanje iz društva; 30.10.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2581/2014-2

16
Pravna sposobnost društva u stečaju; 1.10.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2129/2018-2

17
Upis promjene člana uprave; 18.9.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5084/2018-2

18
Zahtjev za naknadu štete protiv člana uprave; 31.8.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2327/2016-2

19
Plaćanje naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma; 4.4.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2827/2016-2

20
Podjela društva kapitala; 14.3.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1182/2016-2

21
Upis pripajanja; 13.3.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1562/2018-2

22
Dostava; 6.2.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 753/2018-2

23
Privremeni upravitelj; 2.1.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7642/2017-2

24
Upis pripajanja; 14.11.2017 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6892/2017-2

25
Zajam kojim se nadomješta kapital; 8.11.2017 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6527/2017-2

26
Zastupanje društva; 9.10.2017 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5782/2017-2

27
Sudsko ispitivanje primjerenosti otpremnine; 3.10.2017 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 843/2016-3

28
Stranka u postupku; 23.8.2017 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4935/2017

29
Pravo na obaviještenost; 21.8.2017 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4983/2017

30
Raspolaganje poslovnim udjelom; 12.7.2017 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6651/2014

31
Pripajanje društava; 6.6.2017 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3076/2016

32
Ništetnost odluke o opozivu člana uprave; 4.5.2017 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7131/2014

33
Nagrada za rad članova nadzornog odbora; 4.4.2017 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7965/2013

34
Odgovornost člana uprave za štetu; 1.3.2017 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3295/2014

35
Odgovornost člana uprave za štetu; 17.3.2016 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3115/2012

36
Odgovornost člana uprave za štetu; 2.3.2016 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: SRH 1734/2014

37
Stranačka sposobnost; 27.1.2016 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: SRH 10546/2013

38
Sklapanje ugovora sa samim sobom; 9.9.2015 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5825/2012

39
Brisanje dioničara iz registra dionica - preknjižbe nematerijaliziranih vrijednosnih papira; 5.2.2014 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2771/2009-3

40
Odgovornost članova uprave - nepodnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka; 21.1.2014 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5509/2009-4

41
Stranka u postupku; 20.9.2013 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5406/2013

42
Aktivna legitimacija za tužbu radi utvrđenja ništetnosti odluka skupštine; 26.6.2013 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3647/2013-4

43
Tužba za pobijanje odluke glavne skupštine; 19.6.2013 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1330/2009

44
Upotreba dobiti; 21.3.2012 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7157/2008

45
Pravo trgovačkih društava – ništavost odluka glavne skupštine; 15.9.2010 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-4624/10

46
Pravo trgovačkih društava – podobnost skupštine da odlučuje; 14.9.2010 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-4436/10

47
Pravo trgovačkih društava – opoziv člana uprave putem suda; 9.9.2010 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-3761/10

48
Pravo trgovačkih društava – prijava za upis u sudski registar; podnositelji prijave; 21.7.2010 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-4304/10

49
Pravo trgovačkih društava – troškovi u izvanparničnom postupku; 20.7.2010 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-4613/10

50
Pravo trgovačkih društava – nagrada za rad članovima nadzornog odbora; 13.7.2010 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-4376/08

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a