Poredano po:

Broj dokumenata: 79

1
Brisanje subjekta upisa nakon zaključenja stečaja - postupanje registarskog suda; 1.9.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3454/2020-2

2
Prestanak članstva u upravi temeljem ostavke; 2.10.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5602/2019-2

3
Likvidacija nad imovinom brisanog društva; 19.8.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3561/2019-2

4
Zabilježba spora - predujmljivanje troškova objave; 12.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4197/2019-2

5
Prijava za upis u sudski registar pripajanja društva; 12.3.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1138/2019-2

6
Svrha zabilježbe spora - postupanje suda; 8.2.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 908/2019-2

7
Postupanje člana uprave kao osnova odgovornosti za štetu; 3.1.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3417/2016-3

8
Predujmljivanje troškova objave zabilježbe spora u sudskom registru kao pretpostavka dopuštenja zabilježbe; 20.12.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6152/2018-2

9
Upis pripajanja društva; 31.10.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5953/2018-2

10
Načelo saslušanja stranaka u postupku povodom zahtjeva za zabilježbu spora u sudskom registru; 1.10.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4272/2018-3

11
Upis promjene člana uprave; 18.9.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5084/2018-2

12
Likvidacijska masa kao stranka u postupku; 27.8.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2240/2018-2

13
Povlačenje prijave za upis u sudski registar; 24.1.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 243/2018-2

14
Prijenos ostatka likvidacijske mase društva; 16.3.2017 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1638/2017-2

15
Rok za podnošenje zahtjeva za brisanje upisa; 3.2.2016 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 63/2016-3

16
Pravo trgovačkih društava – prijava za upis u sudski registar; podnositelji prijave; 21.7.2010 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-4304/10

17
Pravo trgovačkih društava – odbacivanje žalbe zbog nedostatka pravnog interesa; 13.7.2010 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-4345/10

18
Pravo trgovačkih društava – isprave koje se podnose sudskom registru; 17.11.2009 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-5232/09

19
Pravo trgovačkih društava – pravni značaj zabilježbe u sudskom registru; 15.9.2009 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-4984/09

20
Pravo trgovačkih društava – brisanje upisanih podataka; 2.6.2009 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-526/06

21
Pravo trgovačkih društava – zahtjev za brisanje upisa; 17.3.2009 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-1094/09

22
Pravo trgovačkih društava – brisanje upisa; 17.3.2009 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-1094/09

23
Pravo trgovačkih društava – ispitivanje pretpostavki za upis ; 7.1.2009 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-7779/08

24
Parnični postupak – prethodno pitanje; 2.10.2008 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-1369/08

25
Pravo trgovačkih društava – upis tvrtke; 2.9.2008 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-4248/08

26
Pravo trgovačkih društava – prijenos ostatka likvidacijske mase; 18.3.2008 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-3139/07

27
Pravo trgovačkih društava – upis odluke tijela ili osobe koja se po zakonu upisuje u registar ; 11.3.2008 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-177/08

28
Pravo trgovačkih društava – načelo isključivosti; 22.1.2008 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-5469/07

29
Pravo trgovačkih društava – prilozi uz prijavu za upis; 21.11.2007 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-3793/07

30
Pravo trgovačkih društava – nepotpuna i neosnovana prijava za upis; 11.7.2007 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-3366/07

31
Pravo trgovačkih društava - izvadak iz sudskog registra; 16.1.2007 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-8126/04

32
Pravo trgovačkih društava - pravo na žalbu; 3.1.2007 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-6776/06

33
Pravo trgovačkih društava - nepotpuna prijava; 14.11.2006 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-6450/04

34
Pravo trgovačkih društava - brisanje i promjena podataka subjekta upisa; 2.11.2006 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-282/06

35
Pravo trgovačkih društava - odbačaj prijave za upis ; 12.9.2006 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-4226/06

36
Pravo trgovačkih društava - ispitivanje pretpostavki za upis u sudski registar; 5.9.2006 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-4484/06

37
Pravo trgovačkih društava - prestanak društva; 18.7.2006 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-4164/06

38
Pravo trgovačkih društava - tužba za utvrđenje ništavosti upisa; 21.6.2006 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-6110/03

39
Pravo trgovačkih društava - pravo na žalbu; 31.5.2006 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-2456/06

40
Pravo trgovačkih društava - prijenos ostatka likvidacijske mase članovima društva; 7.3.2006 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: PŽ-1315/06

41
Pravo trgovačkih društava - sastav članova nadzornog odbora; 17.1.2006 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-3924/05

42
Pravo trgovačkih društava - ispitivanje pretpostavki za upis u sudski registar; 10.1.2006 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-5457/05

43
Parnični postupak - pravni interes za podnošenje žalbe; 2.12.2005 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-5595/05

44
Pravo trgovačkih društava ; 20.9.2005 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-3278/05

45
Pravo trgovačkih društava ; 13.9.2005 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-5369/05

46
Pravo trgovačkih društava - upis u sudski registar ; 13.9.2005 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-3533/05

47
Pravo trgovačkih društava - sadržaj prijave upisa društva; 28.6.2005 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-2016/02-3

48
Pravo trgovačkih društava - podaci koji se upisuju u sudski registar; 12.4.2005 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-7878/03

49
Pravo trgovačkih društava ; 20.7.2004 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Pravo trgovačkih društava

Broj odluke: Pž-4555/04

50
Pravo trgovačkih društava - nedopuštena žalba u registarskom postupku; 6.7.2004 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-4117/04

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a