Poredano po:

Broj dokumenata: 6

1
Stvarno pravo – brisovna tužba; 9.3.2010 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-815/06

2
Stvarno pravo – brisovna tužba; 18.2.2010 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-1037/07

3
Stvarno pravo – upis založnog prava u zemljišnu knjigu; 16.9.2008 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-5696/08

4
Stvarno pravo – brisovna tužba; 26.2.2008 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-3945/07

5
Obvezno pravo – brisovna tužba; 4.9.2007 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-91/05

6
Ovršni postupak - učinak zabilježbe ovrhe ; 12.12.2006 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-7410/03

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a