Poredano po:

Broj dokumenata: 84

1
Stopa zakonskih zateznih kamata na kašnjenje s plaćanjem u poslovnim transakcijama između poduzetnika; 13.1.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3186/2017-2

2
Zastara tražbine s osnove isporuke vode; 10.1.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4168/2018-2

3
Prekid postupka - nužni i jedinstveni suparničari; 30.12.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6759/2019-2

4
Priznanje duga i prekid zastare; 19.12.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5001/2017-2

5
Nesavjesno i nepošteno vođenje pregovora; 6.12.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 35/2017-3

6
Početak tijeka zastare potraživanja odvjetnika za obavljene radnje zastupanja; 5.12.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5947/2017-4

7
Naknada koristi od upotrebe tuđe stvari; 12.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5309/2017-2

8
Teret dokazivanja - dospijeće računa; 9.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 341/2017-3

9
Ništetnost ugovora o prijenosu poslovnog udjela; 21.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3478/2019-2

10
Djelomično plaćanje; 30.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6465/2017-2

11
Cesija radi ispunjenja; 16.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5508/2016-3

12
Prijeboj u predstečajnom postupku; 3.4.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6485/2016-2

13
Ugovor o kupoprodaji s obročnom otplatom - nedostatak propisane forme; 1.4.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 858/2015-2

14
Ugovor između trgovca i nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva; 6.3.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4219/2016-4

15
Naplatnost ugovora o ostavi; 1.2.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3019/2017-2

16
Kamatna stopa u slučaju subrogacijskog zahtjeva za naknadu štete; 28.12.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2715/2015-2

17
Obavještavanje prodavatelja o materijalnim nedostacima stvari; 28.12.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3861/2016-3

18
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta; 3.12.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3231/2016-2

19
Pravo izvođača da otkloni nedostatke dijela; 3.12.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pz 4247/2015-2

20
Izjava zaposlenika kao priznanje duga; 30.11.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3022/2015-2

21
Odgovornost za obveze vlasnika zajedničkog obrta; 23.11.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4237/2016-2

22
Prigovor neizvjesnog ispunjenja; 21.11.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3045/2015-2

23
Divljač kao opasna stvar; 2.11.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5722/2016-3

24
Ex lege prestanak ugovora o osiguranju; 29.10.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6868/2015-4

25
Ispunjavanje obveze iz bankarske garancije na poziv; 29.10.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6039/2018-3

26
Zakup zemljišta na kojem je postavljen montažni poslovni objekt; 2.10.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1033/2015-4

27
Dospjelost obveze nalogodavca po bankarskoj garanciji; 2.10.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5345/2015-2

28
Osiguranje buduće tražbine; 1.10.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5491/2018-2

29
Forma ugovora o preuzimanju duga; 1.10.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 8224/2015-3

30
Kamatna stopa za komunalne usluge; 28.9.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4685/2016-6

31
Zastara kamata kao samostalne tražbine; 27.9.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3116/2016-3

32
Zastara naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma; 25.9.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5600/2017-2

33
Odgovornost za štetu između sudionika prometne nesreće i regresni zahtjev Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje; 25.9.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7233/2016-5

34
Pravna priroda ugovora o postavljanju automata za prodaju toplih napitaka; 25.9.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 8998/2014-2

35
PDV kao dio naknade za izvedene radove; 19.9.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2900/2014-3

36
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta; 3.9.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3937/2015-2

37
Odgovornost poslodavca za štetu radniku zbog ozljede na radu; 31.8.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5219/2017-2

38
Ugovorna kazna i raskid ugovora; 18.6.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4329/2015-2

39
Određivanje stope zateznih kamata; 24.5.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1617/2016-2

40
Otpust zateznih kamata; 4.4.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5955/2015-5

41
Donošenje odluka; 3.4.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2181/2018-2

42
Izdavanje platnog naloga; 3.4.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5255/2016-2

43
Zatezne kamate; 3.4.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5255/2016-2

44
Prijeboj tražbina na temelju ugovora; 3.4.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7470/2015-4

45
Obujam naknade; 29.3.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1342/2014-2

46
Kada zastara počinje teći; 13.3.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7635/2015-2

47
Kada se ne može zahtijevati vraćanje; 1.3.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7425/2015-3

48
Opći rok zastare; 13.2.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6679/2017-2

49
Sadržaj solidarnosti dužnika; 2.2.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3779/2015-7

50
Prestanak zakupa; 10.1.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6269/2014-3

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a