Poredano po:

Broj dokumenata: 13

2
Određivanje prethodne mjere - protutužba; 13.3.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1515/2020-2

3
Stopa zakonskih zateznih kamata na kašnjenje s plaćanjem u poslovnim transakcijama između poduzetnika; 13.1.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3186/2017-2

4
Zabrana pokretanja ovršnog postupka; 3.10.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5093/2019-2

5
Rok ispunjenja obveze iz sklopljene predstečajne nagodbe; 1.10.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5293/2019-2

6
Upućivanje na parnicu - predstečajna nagodba kao ovršna isprava; 1.10.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5314/2019-2

7
Ispravak rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi; 5.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4184/2019-2

8
Prijeboj u predstečajnom postupku; 3.4.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6485/2016-2

9
Dopuštenost žalbe imatelja prioritetne tražbine; 29.10.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6367/2018-2

10
Predstečajna nagodba; 8.1.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7598/2017-3

11
Tražbine vjerovnika na koje utječe otvaranje postupka predstečajne nagodbe; 1.12.2017 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2084/2015-3

12
Predstečajna nagodba; 15.5.2017 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: SRH 1900/2017

13
Razlučni vjerovnik u postupku predstečajne nagodbe; 5.10.2015 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4685/2015-3

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a