Poredano po:

Broj dokumenata: 630

1
Presumpcija izvršene dostave i rok za žalbu; 9.12.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3083/2018-3

2
Zabrana pokretanja ovršnog postupka; 3.10.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5093/2019-2

3
Rok ispunjenja obveze iz sklopljene predstečajne nagodbe; 1.10.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5293/2019-2

4
Upućivanje na parnicu - predstečajna nagodba kao ovršna isprava; 1.10.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5314/2019-2

5
Miješanje u parnicu podnošenjem izvanrednog pravnog lijeka; 19.8.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3045/2019-2

6
Prebijanje tražbina u parnici odlukom suda; 9.8.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2645/2016-2

7
Poziv stečajnom upravitelju za preuzimanje postupka - dopuštenost žalbe; 30.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2970/2019-2

8
Stranačka sposobnost; 12.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1234/2017-2

9
Teret dokazivanja - dospijeće računa; 9.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 341/2017-3

10
Ispravak rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi; 5.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4184/2019-2

11
Postupci proizašli iz obavljanja javnih ovlasti; 2.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4163/2019-2

12
Nastavak parničnog postupka; 5.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3532/2019-2

13
Prekid postupka zbog podnošenja zahtjeva Europskom sudu o tumačenju prava Europske unije; 3.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3555/2019-2

14
Prijedlog za povrat u prijašnje stanje; 30.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3550/2019-2

15
Spor o stvarnom pravu na nekretnini i prorogacija nadležnosti; 24.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7427/2016-3

16
Sudjelovanje vjerovnika u namirenju troškova stečajnog postupka; 8.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2495/2019-2

17
Vjerovnik uvjetne tražbine; 8.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2525/2019-2

18
Prekoračenje tužbenog zahtjeva kao bitna povreda parničnog postupka; 8.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2532/2019-3

19
Pasivnost tuženika; 2.5.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7180/2016-2

20
Prestanak postojanja tužitelja u sporu o imovinskopravnom zahtjevu; 17.4.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2541/2019-2

21
Nedostatnost stečajne mase kao razlog za obustavu i zaključenje stečajnog postupka; 16.4.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2374/2019-2

22
Postojanje pravnog interesa tužitelja; 25.3.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4659/2016-5

23
Granice pravomoćnosti; 21.3.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1800/2019-2

24
Apsolutna nenadležnost - odbačaj tužbe; 21.3.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2297/2018-2

25
Obračun troškova nakon unovčenja stvari i prava na kojima postoji razlučno pravo upisano u javnoj knjizi; 20.3.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6521/2018-3

26
Sukob nadležnosti; 18.3.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1683/2019-2

27
Odbijanje provođenja dokaza kao bitna povreda parničnog postupka; 12.3.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1962/2017-7

28
Stvarna nadležnost - naknada štete od divljači; 12.3.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6125/2017-3

29
Prijava za upis u sudski registar pripajanja društva; 12.3.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1138/2019-2

30
Nove činjenice kao razlog za ponavljanje postupka; 6.3.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1368/2019-2

31
Osiguranje dokaza - nedopuštenost žalbe; 4.3.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1462/2019-2

32
Obveznik plaćanja pristojbe za odgovor na tužbu; 18.2.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1144/2019-2

33
Odbacivanje prijedloga za ovrhu; 11.2.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 227/2019-2

34
Trošak pristupa vještaka na ročište; 5.2.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2652/2016-1

35
Promjena činjenične osnove tužbe; 15.1.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4340/2017-4

36
Nastavak postupka koji je prekinut zbog otvaranja stečajnog postupka; 8.1.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5384/2017-2

37
Razlozi za svrhovitu delegaciju; 3.1.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6701/2018-4

38
Postupanje člana uprave kao osnova odgovornosti za štetu; 3.1.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3417/2016-3

39
Ukidanje platnog naloga; 2.1.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6935/2018-2

40
Potrebni troškovi u postupku osiguranja; 2.1.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7608/2018-2

41
Teret dokaza nepostojanja tražbine u slučaju zavođenje računa u knjigovodstvene evidencije; 28.12.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1000/2016-2

42
Prijedlog za ispravak pogrešne sudske odluke; 20.12.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 498/2017-8

43
Predujmljivanje troškova objave zabilježbe spora u sudskom registru kao pretpostavka dopuštenja zabilježbe; 20.12.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6152/2018-2

44
Nadležni sud prema mjestu nastanka obveze; 7.12.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1631/2017-2

45
Nastavak parnice glede tražbine stečajnog vjerovnika; 7.12.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4785/2018-3

46
Stopa PDV-a na trošak postupka; 3.12.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4424/2015-2

47
Razlozi za ponovno otvaranje glavne rasprave; 30.11.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5889/2016-2

48
Uspjeh u sporu kao pretpostavka za određivanje prethodne mjere; 30.11.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6972/2018-2

49
Određenost zahtjeva za naknadu troškova; 29.11.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2021/2016-2

50
Vrijednost predmeta spora - vlasnički spor; 29.11.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2435/2016-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a