Poredano po:

Broj dokumenata: 56

1
Pravo intelektualnog vlasništva – izdavački ugovor; 6.5.2010 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-3785/07

2
Pravo intelektualnog vlasništva – pravo prerade autorskog djela; 24.11.2009 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-4037/07

3
Pravo intelektualnog vlasništva – određivanje visine naknade štete prema slobodnoj ocjeni; 29.9.2009 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-4356/08

4
Pravo intelektualnog vlasništva – autorska naknada i naknada štete; 12.5.2009 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-4227/06

5
Pravo intelektualnog vlasništva - autorsko pravo - postojanje prava i utvrđivanje; 14.4.2004 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Autorsko pravo - postojanje prava i utvrđivanje

Broj odluke: Pž-5349/03

6
Pravo intelektualnog vlasništva - zaštita autorskog prava: aktivna legitimacija; 14.4.2004 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Zaštita autorskog prava: aktivna legitimacija

Broj odluke: Pž-1143/03

7
Pravo intelektualnog vlasništva - nedjeljivost autorskog prava na jednome djelu; 20.1.2004 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Nedjeljivost autorskog prava na jednome djelu

Broj odluke: Pž-64/01

8
Pravo intelektualnog vlasništva - naknada štete: mjerila za određivanje visine odštete; 2.12.2003 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Naknada štete: mjerila za određivanje visine odštete

Broj odluke: Pž-6991/02

9
Pravo intelektualnog vlasništva - naknada nematerijalne štete: određivanje visine pomoću tarifa; 2.12.2003 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Naknada nematerijalne štete: određivanje visine pomoću tarifa

Broj odluke: Pž-593/03

10
Pravo intelektualnog vlasništva - povreda prava na cjelovitost autorskog djela; 29.10.2003 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Povreda prava na cjelovitost autorskog djela

Broj odluke: Pž-1181/03

11
Pravo intelektualnog vlasništva - autorski ugovor: pisani oblik; 7.10.2003 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Autorski ugovor: pisani oblik

Broj odluke: Pž-6733/02

12
Pravo intelektualnog vlasništva - privremena mjera - određivanje bez obavijesti protivnika osiguranja; 8.7.2003 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Privremena mjera - određivanje bez obavijesti protivnika osiguranja

Broj odluke: Pž-3964/03

13
Pravo intelektualnog vlasništva - nositelj autorsko-pravnih ovlasti; 17.6.2003 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Nositelj autorsko-pravnih ovlasti

Broj odluke: Pž-2486/02

14
Pravo intelektualnog vlasništva - uporaba tuđe tvrtke kao svojeg žiga nije dopuštena; 17.6.2003 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Uporaba tuđe tvrtke kao svojeg žiga nije dopuštena

Broj odluke: Pž-5950/02

15
Pravo intelektualnog vlasništva - autorsko djelo: granice dopustivosti mijenjanja; 16.4.2003 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Autorsko djelo: granice dopustivosti mijenjanja

Broj odluke: Pž-5739/02

16
Pravo intelektualnog vlasništva - nepisani autorski ugovor proizvodi učinke ako je izvršen; načini prijenosa autorskog prava; 16.4.2003 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Nepisani autorski ugovor proizvodi učinke ako je izvršen; načini prijenosa autorskog prava

Broj odluke: Pž-5739/02

17
Pravo intelektualnog vlasništva - autorsko moralno i imovinsko pravo: mjerila za naknadu štete; 14.4.2003 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Autorsko moralno i imovinsko pravo: mjerila za naknadu štete

Broj odluke: Pž-2520/02

18
Pravo intelektualnog vlasništva - autorsko djelo: cjelovitost i zabrana mijenjanja; 14.4.2003 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Autorsko djelo: cjelovitost i zabrana mijenjanja

Broj odluke: Pž-3602/02

19
Pravo intelektualnog vlasništva - povreda časti i ugleda; 25.2.2003 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Povreda časti i ugleda

Broj odluke: Pž-3687/01

20
Pravo intelektualnog vlasništva - autorsko moralno (osobno) pravo: sadržaj; 24.4.2001 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Autorsko moralno (osobno) pravo: sadržaj

Broj odluke: Pž-703/01

21
Pravo intelektualnog vlasništva - sadržaj autorskog moralnog prava; 16.6.2000 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Sadržaj autorskog moralnog prava

Broj odluke: Pž-5467/99

22
Pravo intelektualnog vlasništva - granica dopustivost mijenjanja autorskog djela; 18.4.2000 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Granica dopustivost mijenjanja autorskog djela

Broj odluke: Pž-705/99

23
Pravo intelektualnog vlasništva - autorska moralna prava: neprenosivost i naknada zbog povrede; 5.10.1999 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Autorska moralna prava: neprenosivost i naknada zbog povrede

Broj odluke: Pž-3811/99

24
Pravo intelektualnog vlasništva - odnos organizacije za radiodifuziju i njezina zaposlenika kao autora; 15.6.1999 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Odnos organizacije za radiodifuziju i njezina zaposlenika kao autora

Broj odluke: Pž-2321/99

25
Pravo intelektualnog vlasništva - nakladnički (izdavački) ugovor: presumpcija o sadržaju; 23.2.1999 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Nakladnički (izdavački) ugovor: presumpcija o sadržaju

Broj odluke: Pž-4004/98

26
Pravo intelektualnog vlasništva - umjetnik izvođač: zaštita od samovlasnog repriziranja njegove izvedbe; 8.12.1998 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Umjetnik izvođač: zaštita od samovlasnog repriziranja njegove izvedbe

Broj odluke: Pž-1196/98

27
Pravo intelektualnog vlasništva - autorsko djelo: tko odgovara za preradu i izdavanje; 10.11.1998 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Autorsko djelo: tko odgovara za preradu i izdavanje

Broj odluke: Pž-1194/98

28
Pravo intelektualnog vlasništva - autorska prava: pravo autora protiviti se promjeni djela; 10.11.1998 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Autorska prava: pravo autora protiviti se promjeni djela

Broj odluke: Pž-3466/98

29
Pravo intelektualnog vlasništva - nositelj imovinskog prava na računalnom programu; 27.10.1998 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Nositelj imovinskog prava na računalnom programu

Broj odluke: Pž-2333/97

30
Pravo intelektualnog vlasništva - nakladnički (izdavački) ugovor: pojam i sastojci; 6.10.1998 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Nakladnički (izdavački) ugovor: pojam i sastojci

Broj odluke: Pž-1871/97

31
Pravo intelektualnog vlasništva - montažer filma ne spada u autore filma; stvarna nadležnost suda; 15.6.1998 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Montažer filma ne spada u autore filma; stvarna nadležnost suda

Broj odluke: Pž-868/98

32
Pravo intelektualnog vlasništva - nakladnički ugovor: pravo autora kad nakladnik ne poštuje rok; 28.4.1998 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Nakladnički ugovor: pravo autora kad nakladnik ne poštuje rok

Broj odluke: Pž-219/98

33
Pravo intelektualnog vlasništva - autorsko djelo: nedjeljivost koautorskog djela; 15.1.1998 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Autorsko djelo: nedjeljivost koautorskog djela

Broj odluke: Pž-3104/97

34
Pravo intelektualnog vlasništva - djela narodne umjetnosti su opće dobro; 23.9.1997 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Djela narodne umjetnosti su opće dobro

Broj odluke: Pž-3243/96

35
Pravo intelektualnog vlasništva - autorsko djelo: objava izvješća o djelu ili sažetka djela; 1.7.1997 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Autorsko djelo: objava izvješća o djelu ili sažetka djela

Broj odluke: Pž-2236/95

36
Pravo intelektualnog vlasništva - računalni program (softver): autor je tvorac programa; 1.4.1997 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Računalni program (softver): autor je tvorac programa

Broj odluke: Pž-1364/95

37
Pravo intelektualnog vlasništva - zaštita imena (naziva, "žiga") umjetničke grupe; 20.3.1997 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Zaštita imena (naziva, "žiga") umjetničke grupe

Broj odluke: Pž-3658/95

38
Pravo intelektualnog vlasništva - naknada štete zbog povrede autorskih prava; 9.1.1997 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Naknada štete zbog povrede autorskih prava

Broj odluke: Pž-2292/95

39
Pravo intelektualnog vlasništva - ideja nije autorsko djelo; 1.10.1996 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Ideja nije autorsko djelo

Broj odluke: Pž-3484/95

40
Pravo intelektualnog vlasništva - aktivna legitimacija nasljednika autorskih prava; 24.9.1996 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Aktivna legitimacija nasljednika autorskih prava

Broj odluke: Pž-1977/96

41
Pravo intelektualnog vlasništva - izvođenje autorskog djela; 3.7.1996 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Izvođenje autorskog djela

Broj odluke: Pž-1688/96

42
Pravo intelektualnog vlasništva - autorstvo fotografija stvorenih u radnom odnosu; 13.2.1996 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Autorstvo fotografija stvorenih u radnom odnosu

Broj odluke: Pž-4123/94

43
Pravo intelektualnog vlasništva - zabrana korištenja naslova tuđeg autorskog djela; 1.2.1996 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Zabrana korištenja naslova tuđeg autorskog djela

Broj odluke: Pž-1578/95

44
Pravo intelektualnog vlasništva - djela narodne umjetnosti: slobodno iskorištavanje; 7.2.1995 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Djela narodne umjetnosti: slobodno iskorištavanje

Broj odluke: Pž-2986/94

45
Pravo intelektualnog vlasništva - što jest, a što nije autorsko djelo nastalo u radnom odnosu; 7.2.1995 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Što jest, a što nije autorsko djelo nastalo u radnom odnosu

Broj odluke: Pž-4127/94

46
Pravo intelektualnog vlasništva - autorska naknada za drugo izdanje autorskog djela; 7.2.1995 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Autorska naknada za drugo izdanje autorskog djela

Broj odluke: Pž-3461/94

47
Pravo intelektualnog vlasništva - privremene mjere u postupku zaštite autorskog prava; 15.11.1994 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Privremene mjere u postupku zaštite autorskog prava

Broj odluke: Pž-2437/94

48
Pravo intelektualnog vlasništva - autorsko djelo: suština njegova nastanka i sadržaja i povreda uništenjem; 15.11.1994 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Autorsko djelo: suština njegova nastanka i sadržaja i povreda uništenjem

Broj odluke: Pž-3460/94

49
Pravo intelektualnog vlasništva - nasljednici imovinski autorskih prava: aktivna legitimacija; 22.3.1994 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Nasljednici imovinski autorskih prava: aktivna legitimacija

Broj odluke: Pž-879/94

50
Pravo intelektualnog vlasništva - autorska prava: povreda iskorištavanjem dijapozitiva; 22.3.1994 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Autorska prava: povreda iskorištavanjem dijapozitiva

Broj odluke: Pž-3475/93

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a