Poredano po:

Broj dokumenata: 387

1
Učinak raskida - pravo na povrat; 4.3.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1030/2014-3

2
Usmene dopune o sporednim točkama ugovora o zakupu; 12.2.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6269/2017-2

3
Zakonska subrogacija i djelomično ispunjenje; 11.5.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3836/2015-2

4
Obećanje radnje treće osobe; 29.3.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7464/2012-3

5
Opći rok zastare; 13.2.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6679/2017-2

6
Zastara prava; 4.12.2017 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7381/2015-3

7
Skriveni nedostaci djela; 3.10.2017 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1918/2017-4

8
Opseg utvrđivanja osporenih tražbina; 18.7.2017 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3782/2017

9
Nagrada za rad članova nadzornog odbora; 4.4.2017 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7965/2013

10
Predaja stvari prijevozniku; 8.2.2017 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 8818/2015

11
Pravo na zatezne kamate; 3.6.2015 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 416/2012-3

12
Ugovorna kazna; 10.2.2015 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 8687/2012

13
Ništavost odredbi općih uvjeta; 22.2.2013 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-284/09

14
Osnove odgovornosti za štetu; 14.3.2012 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4711/2008

15
Zastara kod ugovora o asignaciji; 2.2.2011 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3278/2008

16
Obvezno pravo – prodaja s obročnim otplatama cijene i ugovor o zakupu; 1.6.2010 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-1241/07

17
Obvezno pravo – sporedna prava; 21.5.2010 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-2166/07

18
Obvezno pravo – prava vjerovnika solidarne obveze; 18.5.2010 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-7132/09

19
Obvezno pravo – početak tijeka zastarijevanja; 18.5.2010 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-307/07

20
Obvezno pravo – isplata ugovorne cijene; 18.5.2010 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-5226/07

21
Obvezno pravo – ništavost nekih odredaba općih uvjeta; 18.5.2010 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-6116/07

22
Obvezno pravo – osobe koje imaju pravo na novčanu naknadu u slučaju smrti; 18.5.2010 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-7132/09

23
Obvezno pravo – zastara potraživanja pretplate za povremene publikacije; 12.5.2010 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-4907/07

24
Obvezno pravo – promijenjene okolnosti; izmjena ugovornih odredbi; 27.4.2010 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-2815/07

25
Obvezno pravo – šutnja ponuđenog; 26.3.2010 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-742/07

26
Obvezno pravo – ugovorna kazna u slučaju zakašnjenja; 9.3.2010 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-6492/06

27
Obvezno pravo – bankarska garancija; prava korisnika garancije; 3.3.2010 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-2920/07

28
Obvezno pravo – ugovor o cesiji kao dokaz postojanja prenesenog potraživanja; 2.2.2010 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-5261/07

29
Obvezno pravo – priznanje zastarjele obveze; 28.1.2010 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-114/10

30
Obvezno pravo – dolazak dužnika u zakašnjenje; 27.1.2010 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-2521/08

31
Obvezno pravo – dolazak dužnika u zakašnjenje; 29.12.2009 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-740/07

32
Obvezno pravo – načelo monetarnog nominalizma; iznimke; 28.12.2009 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-6994/09

33
Obvezno pravo – sadržaj obveze; 2.12.2009 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-467/06

34
Obvezno pravo – predugovor; 2.12.2009 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-467/06

35
Obvezno pravo – zastara samog prava; 1.12.2009 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-6808/07

36
Obvezno pravo – učinci raskida ugovora; 11.11.2009 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-148/06

37
Obvezno pravo – uračunavanje kamata i troškova; 19.10.2009 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-2313/07

38
Obvezno pravo – raskid ugovora zbog neispunjenja; 19.10.2009 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-2535/06

39
Obvezno pravo – kapitalizirana renta; 6.10.2009 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-5702/09

40
Obvezno pravo – prestanak prava na otklanjanje nedostataka; 29.9.2009 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-824/06

41
Pravo intelektualnog vlasništva – određivanje visine naknade štete prema slobodnoj ocjeni; 29.9.2009 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-4356/08

42
Obvezno pravo – raskid ugovora zbog djelomičnih nedostataka; 24.9.2009 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-3395/06

43
Obvezno pravo – stjecanje bez osnove; 15.9.2009 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-3325/06

44
Obvezno pravo – izjava volje; 11.8.2009 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-1482/06

45
Pomorsko pravo – naknada štete zbog tjelesne ozljede člana posade broda ; 30.7.2009 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-904/09

46
Obvezno pravo – pristupanje dugu u slučaju primanja imovinske cjeline; 21.7.2009 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-5848/06

47
Obvezno pravo – znanje prodavatelja za materijalne nedostatke stvari; 3.6.2009 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-4050/06

48
Stečajni postupak – utvrđenje osporene tražbine; 26.5.2009 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-847/06

49
Obvezno pravo – pretpostavke zelenaškog ugovora; 19.5.2009 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-28/06

50
Pomorsko pravo – zastara veza; 13.5.2009 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-5229/06

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a