Poredano po:

Broj dokumenata: 6

1
Koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina; 5.2.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 338/2020-2

2
Koncesija; 9.1.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-8596/2011-11

3
Financijski nadzor; 13.9.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-12605/2009-4

4
Lokacijska dozvola; 30.4.2009 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-6936/2005-7

5
Rudarska koncesija; 12.3.2009 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-8019/2005-8

6
Komunalna naknada; 21.2.2002 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7771/1998-6

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a