Poredano po:

Broj dokumenata: 13

1
Obavljanje djelatnosti privatne zaštite; 11.7.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1654/2018-2

2
Zlouporaba prava; 4.5.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 270/2017-2

3
Komunalna naknada; 8.3.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3017/2016-2

4
Javna nabava; 27.11.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 236/2013-4

5
Porezni dug; 20.11.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž-145/2014-5

6
Novčana naknada; 22.5.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7330/2011-4

7
Porezni jamac; 8.5.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž-24/2014-6

8
Inspekcijski nadzor; 4.4.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 295/2013-5

9
Porezni nadzor; 13.2.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us 854/2011-6

10
Povećanje temeljnog kapitala; 6.4.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3261/2007-11

11
Utvrđivanje carinske vrijednosti; 31.3.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-8310/2009-4

12
Porez na tvrtku; 26.8.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3334/2008-4

13
Naknada za oduzetu imovinu; 29.10.2009 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-5823/2005-11

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a