Poredano po:

Broj dokumenata: 145

1
Lokacijska dozvola; 10.10.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3426/2018-2

2
Lokacijska dozvola; 12.4.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3791/2016-2

3
Lokacijska dozvola; 9.3.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3057/2016-2

4
Lokacijska dozvola; 1.2.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1593/2016-2

5
Određivanje građevne čestice; 4.1.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3061/2016-2

6
Lokacijska dozvola; 20.8.2015 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Uss-151/2013-8

7
Lokacijska dozvola; 18.6.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us 9055/2011-10

8
Lokacijska dozvola; 8.5.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-8773/2011-12

9
Lokacijska dozvola; 23.10.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-149/2011-8

10
Lokacijska dozvola; 17.10.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-5895/2011-12

11
Redovna upotreba građevine; 3.10.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-8042/2011-4

12
Lokacijska dozvola; 13.2.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4861/2010-4

13
Lokacijska dozvola; 13.2.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4862/2010-4

14
Lokacijska dozvola; 13.2.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4864/2010-8

15
Lokacijska dozvola; 6.2.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4948/2010-9

16
Lokacijska dozvola; 16.1.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3931/2010-7

17
Zemljište za redovnu uporabu građevine; 29.11.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10600/2010-7

18
Lokacijska dozvola; 14.11.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10528/2010-12

19
Lokacijska dozvola; 17.10.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10304/2010-6

20
Lokacijska dozvola; 17.10.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-6634/2009-7

21
Lokacijska dozvola; 13.9.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-1798/2009-11

22
Lokacijska dozvola; 13.6.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-11719/2011-9

23
Lokacijska dozvola; 13.6.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-8876/2010-4

24
Lokacijska dozvola; 30.5.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-11194/2009-6

25
Lokacijska dozvola; 29.2.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10904/2009-5

26
Lokacijska dozvola; 8.2.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10905/2009-4

27
Naknada za oduzetu imovinu; 11.1.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-11193/2009-5

28
Zemljište za redovnu upotrebu građevine; 29.12.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-12992/2009-5

29
Zemljište za redovnu upotrebu zgrade; 14.12.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10804/2009-6

30
Lokacijska dozvola; 16.11.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10563/2009-7

31
Provođenje parcelacije; 3.11.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10820/2008-5

32
Lokacijska dozvola; 12.10.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7664/2008-7

33
Lokacijska dozvola; 5.10.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-11327/2008-8

34
Lokacijska dozvola; 22.9.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10948/2008-4

35
Katastarski upis; 7.7.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-6401/2008-6

36
Lokacijska dozvola; 30.6.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4543/2008-6

37
Lokacijska dozvola; 21.6.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4691/2008-7

38
Lokacijska dozvola; 6.4.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4336/2007-4

39
Lokacijska dozvola; 6.4.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4336/2007-4

40
Lokacijska dozvola; 6.4.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10888/2008-7

41
Lokacijska dozvola; 6.4.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10888/2008-7

42
Lokacijska dozvola; 6.4.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7598/2007-5

43
Lokacijska dozvola; 6.4.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7598/2007-5

44
Lokacijska dozvola; 23.3.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-12371/2007-6

45
Lokacijska dozvola; 16.3.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-12378/2007-6

46
Lokacijska dozvola; 16.3.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-12272/2007-4

47
Parcelacija; 9.3.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4847/2007-5

48
Lokacijska dozvola; 16.12.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7200/2007-7

49
Lokacijska dozvola; 16.12.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-12471/2007-6

50
Lokacijska dozvola; 9.12.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-12416/2007-4

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a