Poredano po:
Povratak na Zakon o izvlaštenju

Broj dokumenata: 18

1
Izvlaštenje; 10.4.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1029/2019-3

2
Izvlaštenje; 6.2.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1942/2017-3

3
Izvlaštenje; 11.7.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 75/2018-2

4
Naknada za deposedirano zemljište; 4.7.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1580/2018-4

5
Eksproprijacija; 25.10.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 889/2016-8

6
Naknada za izvlašteno zemljište; 22.3.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 687/2014-5

7
Naknada za deposedirano zemljište; 16.3.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3279/2016-2

8
Izvlaštenje; 15.3.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3849/2016-2

9
Naknada za deposedirano zemljište; 23.2.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3095/2016-3

10
Izvlaštenje; 9.2.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2325/2016-2

11
Nepotpuno izvlaštenje; 25.1.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2326/2016-2

12
Troškovi postupka; 28.10.2015 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž-1228/15-2

13
Naknada za oduzete nekretnine; 23.10.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-9725/2011-7

14
Naknada za deposedirano zemljište; 14.11.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10483/2010-7

15
Naknada za izvlaštenje; 18.5.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-6503/2008-5

16
Naknada za oduzeto zemljište; 29.10.2009 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-6918/2007-5

17
Naknada za ekspropirano zemljište; 5.3.2009 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-769/2009-4

18
Eksproprijacija; 21.2.2008 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-868/2008-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a