Poredano po:

Broj dokumenata: 297

1
Naknada za oduzetu imovinu; 16.1.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 652/2018-3

2
Naknada za oduzetu imovinu; 12.9.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1973/2018-2

3
Naknada za oduzetu imovinu; 11.7.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1584/2018-2

4
Naknada za oduzetu imovinu; 8.6.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 4128/2017-5

5
Naknada za oduzetu imovinu; 16.5.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1594/2018-2

6
Prijenos dionica; 10.5.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1849/2018-2

7
Naknada za oduzetu imovinu; 3.5.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1092/2018-2

8
Naknada za oduzetu imovinu; 26.4.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3913/2017-2

9
Naknada za oduzetu imovinu; 14.3.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 4193/2017-2

10
Naknada za oduzetu imovinu; 21.2.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3568/2017-2

11
Naknada za oduzetu imovinu; 31.1.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3106/2016-2

12
Naknada za oduzetu imovinu; 12.7.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2677/2016-2

13
Naknada za oduzetu imovinu; 5.7.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2855/2016-2

14
Naknada za oduzetu imovinu; 7.6.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1149/2017-2

15
Naknada za oduzetu imovinu; 10.5.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2256/2016-2

16
Naknada za oduzetu imovinu; 20.4.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3521/2016-2

17
Naknada za oduzetu imovinu; 20.4.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 157/2017-2

18
Naknada za oduzetu imovinu; 30.3.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3530/2016-2

19
Naknada za oduzetu imovinu; 23.2.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 555/2017-2

20
Naknada za oduzetu imovinu; 9.2.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 384/2017-2

21
Priznanje prava vlasništva; 9.2.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2574/2016-2

22
Naknada za oduzetu imovinu; 9.2.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3171/2016-2

23
Naknada za oduzetu imovinu; 1.2.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1537/2016-2

24
Naknada za oduzetu imovinu; 25.1.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3107/2016-2

25
Priznavanje prava vlasništva; 25.1.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2575/2016-2

26
Naknada za oduzetu imovinu; 11.1.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2402/2016-2

27
Naknada za oduzetu imovinu; 11.1.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3096/2016-2

28
Naknada za izvlaštenu imovinu; 4.1.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1988/2016-2

29
Pravo vlasništva; 16.11.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2726/2016-2

30
Naknada za oduzetu imovinu; 10.11.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2257/2016-3

31
Naknada za oduzetu imovinu; 10.11.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2573/2016-2

32
Ukidanje rezervacije dionica; 8.9.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 41/2016-2

33
Ukidanje rezervacije dionica; 8.9.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 41/2016-2

34
Priznanje prava vlasništva; 20.7.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1267/2016-2

35
Utvrđenje prava vlasništva; 31.3.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 612/2016-2

36
Povrat oduzete imovine; 18.2.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2311/2015-2

37
Naknada za oduzetu imovinu; 1.7.2015 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10556/2011-14

38
Naknada za oduzetu imovinu; 30.10.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us 9866/2011-16

39
Naknada za oduzetu imovinu; 12.6.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us 9928/2011-11

40
Naknada za oduzetu imovinu; 5.6.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us 7723/2011-12

41
Naknada za oduzetu imovinu; 22.5.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-9940/2011-11

42
Naknada za oduzetu imovinu; 22.5.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10219/2011-7

43
Naknada za oduzetu imovinu; 30.4.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-5226/2011-13

44
Naknada za oduzetu imovinu; 17.4.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-13266/2011-9

45
Naknada za oduzetu imovinu; 16.4.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-13073/2011-6

46
Naknada za oduzetu imovinu; 10.4.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-13272/2011-6

47
Naknada za oduzetu imovinu; 10.4.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-13272/2011-6

48
Naknada za oduzetu imovinu; 3.4.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-12777/2011-5

49
Naknada za oduzetu imovinu; 3.4.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-13132/2011-11

50
Naknada za oduzetu imovinu; 3.4.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10520/2011-11

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a