Poredano po:

Broj dokumenata: 11

1
Naknada troškova zastupanja; 10.10.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1676/2016-2

2
Porez na promet nekretnina; 9.11.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3563/2016-2

3
Stavljanje pod skrbništvo; 20.11.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4432/2011-8

4
Troškovi privremenog zastupnika; 10.4.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-13162/2011-11

5
Stavljanje pod skrbništvo; 13.2.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7397/2011-6

6
Imenovanje posebnog skrbnika; 6.2.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4034/2011-8

7
Privremeno uzdržavanje; 11.10.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-8572/2010-5

8
Privremeno uzdržavanje; 11.10.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4290/2011-6

9
Imenovanje posebnog skrbnika; 9.5.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-11763/2009-5

10
Lišavanje poslovne sposobnosti; 29.2.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10456/2009-5

11
Raspolaganje imovinom štićenika; 14.4.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4810/2009-5

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a