Poredano po:

Broj dokumenata: 10

1
Potvrda o stjecanju zvanja; 13.7.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 625/2017-2

2
Izbor dekana; 13.4.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1097/2017-2

3
Oduzimanje stručnog naziva; 1.2.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3755/2016-2

4
Izbor dekana; 16.11.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3453/2016-2

5
Priznanje inozemne kvalifikacije; 1.6.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2446/2015-2

6
Oduzimanje stručnog naziva; 14.1.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1485/2015-2

7
Oduzimanje znanstvenog zvanja; 12.2.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-2834/2011-9

8
Izbor u znanstveno zvanje; 27.3.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-5370/2011-4

9
Obrana doktorske disertacije; 30.6.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-12017/2010-4

10
Izbor u znanstveno zvanje ; 14.4.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-11848/2006-5

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a