Poredano po:

Broj dokumenata: 166

1
Određivanje građevne čestice; 4.1.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3061/2016-2

2
Koncesija; 23.1.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-9833/2011-5

3
Uklanjanje građevine; 28.11.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-227/2011-4

4
Uporabna dozvola; 23.10.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Područje: Uporabna dozvola

Broj odluke: Us-3290/2011-4

5
Lokacijska dozvola; 17.10.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-5895/2011-12

6
Građevna dozvola; 17.10.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-2498/2010-6

7
Odgoda izvršenja rješenja; 17.10.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-1687/2011-4

8
Uklanjanje građevine; 3.10.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-8081/2011-6

9
Građevinska dozvola; 25.9.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7262/2011-7

10
Izmjena građevinske dozvole; 18.9.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-475/2011-6

11
Uklanjanje građevine; 19.6.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-8167/2011-8

12
Izdavanje građevne dozvole; 24.4.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-1722/2011-4

13
Uklanjanje građevine; 9.1.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-13606/2010-6

14
Izvršenje rješenja; 9.1.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-13607/2010-6

15
Građevna dozvola; 14.11.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10601/2010-7

16
Uklanjanje građevine; 7.11.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10969/2010-5

17
Uklanjanje građevine; 7.11.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10968/2010-5

18
Odgoda izvršenja rješenja; 26.9.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10607/2010-4

19
Protupravna gradnja; 5.9.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10582/2010-4

20
Građevinska dozvola; 13.6.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-12136/2009-4

21
Izdavanje građevne dozvole; 6.6.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4951/2010-8

22
Uklanjanje građevine; 25.4.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-9766/2009-6

23
Izdavanje građevne dozvole; 28.3.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-11379/2009-6

24
Građevinska dozvola; 22.3.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-8426/2010-4

25
Građevna dozvola; 22.3.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10385/2010-6

26
Nadzor gradnje; 22.3.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10969/2009-4

27
Građevinska dozvola; 29.2.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10828/2009-4

28
Uklanjanje građevine; 8.2.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-9303/2009-5

29
Uklanjanje građevine; 8.2.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-9372/2009-7

30
Odgoda izvršenja rješenja; 18.1.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-11653/2010-4

31
Uklanjanje građevine; 18.1.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-8792/2009-4

32
Izvršenje rješenja o uklanjanju; 18.1.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-8566/2010-4

33
Uklanjanje građevine; 18.1.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-8923/2009-4

34
Uklanjanje građevine; 18.1.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-8924/2009-4

35
Uklanjanje građevine; 18.1.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-9025/2009-8

36
Uklanjanje građevine; 12.10.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4864/2008-4

37
Uklanjanje građevine; 14.9.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-9167/2008-4

38
Protupravna gradnja; 14.9.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-9169/2008-4

39
Uklanjanje građevine; 7.7.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-9344/2008-5

40
Uklanjanje građevine; 7.7.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-9345/2008-5

41
Bespravna izgradnja; 15.6.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4458/2008-4

42
Protupravna gradnja; 15.6.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3503/2008-5

43
Uklanjanje građevine; 8.6.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3506/2008-4

44
Uklanjanje građevine; 8.6.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3508/2008-5

45
Protupravna gradnja; 8.6.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3628/2008-4

46
Protupravna gradnja; 8.6.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3504/2008-4

47
Protupravna gradnja; 8.6.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3505/2008-4

48
Uklanjanje objekta; 24.5.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3514/2008-7

49
Uklanjanje građevine; 24.5.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-1849/2007-4

50
Protupravna gradnja; 18.5.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3510/2008-4

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a