Poredano po:

Broj dokumenata: 21

1
Porezni nadzor; 5.12.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2423/2018-2

2
Plaćanje poreza na dobit na dani zajam; 15.5.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Područje: Inspekcijski nadzor

Broj odluke: Usž 2829/2017-2

3
Porezna olakšica; 15.5.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1406/2017-2

4
Porezni nadzor; 4.10.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1041/2017-2

5
Porez na dobit; 14.6.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1032/2017-2

6
Inspekcijski nadzor; 16.11.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3633/2016-2

7
Porez na dobit; 19.10.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3153/2016-2

8
Porezni nadzor; 3.3.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2414/2015-2

9
Inspekcijski nadzor; 26.2.2015 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-8903/2011-7

10
Nadzor javnih davanja; 26.2.2015 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7518/2011-5

11
Porezni nadzor; 27.11.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us 728/2011-4

12
Porezni nadzor; 27.11.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us 1130/2011-9

13
Kontrola financijsko-materijalnog poslovanja; 30.9.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us 9236/2011-4

14
Nadzor javnih davanja; 21.8.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us 6655/2011-6

15
Nadzor javnih davanja; 29.5.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Područje: Nadzor javnih davanja

Broj odluke: Us-12739/2011-4

16
Inspekcijski nadzor; 28.5.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us 855/2011-10

17
Financijski nadzor; 21.2.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10809/2010-9

18
Inspekcijski nadzor; 24.5.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-14377/2009-7

19
Inspekcijski nadzor; 10.3.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-8189/2008-4

20
Inspekcijski nadzor; 19.3.2008 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3874/2004-4

21
Porez; 31.1.2007 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3879/2004-8

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a