Poredano po:

Broj dokumenata: 8

1
Spor između korisnika i operatora; 12.2.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 25/2020-2

2
Utvrđivanje infrastrukturnog operatora; 5.4.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: UsII-195/16-6

3
Inspekcijski nadzor; 13.1.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2366/2015-2

4
Lokacijska dozvola; 12.12.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3836/2011-7

5
Javne komunikacijske usluge; 10.10.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: UsII-46/2013-6

6
Nadzor nad trgovačkim društvom; 13.6.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10664/2011-4

7
Nadzor nad trgovačkim društvom; 9.3.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-92/2011-4

8
Pristup izdvojenoj lokalnoj petlji; 9.12.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-9032/2009-7

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a