Poredano po:

Broj dokumenata: 30

1
Raspored na radno mjesto; 23.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 44/2020-2

2
Prestanak službe; 11.4.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 646/2019-2

3
Prestanak službe; 7.2.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3780/2018-2

4
Prestanak službe; 15.5.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2950/2017-2

5
Povreda službene dužnosti; 24.5.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 243/2017-2

6
Raspored na radno mjesto; 31.1.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3765/2016-2

7
Stavljanje na raspolaganje; 19.1.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3575/2016-2

8
Prestanak službe; 19.1.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3448/2016-4

9
Stavljanje na raspolaganje; 5.10.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2285/2016-2

10
Prestanak službe; 22.9.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2991/2016-2

11
Imenovanje pročelnika; 31.8.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1471/2016-2

12
Prestanak radnog odnosa; 3.2.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 38/2016-2

13
Prestanak radnog odnosa; 13.1.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 969/2015-2

14
Ocjenjivanje službenika; 18.9.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-8863/2011-4

15
Raspoređivanje na radno mjesto; 15.5.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us 1420/2011-7

16
Neraspoređivanje na radno mjesto; 15.5.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us 1038/2011-4

17
Ocjenjivanje službenika; 10.10.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4018/2011-4

18
Prijem u državnu službu; 10.10.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3965/2011-5

19
Premještaj na druge poslove; 28.11.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-12151/2010-4

20
Raspored na radno mjesto; 28.11.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-12152/2010-4

21
Pravo na otpremninu; 8.9.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-5829/2010-8

22
Stavljanje na raspolaganje; 6.7.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4436/2011-4

23
Prestanak radnog odnosa; 24.11.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-6072/2010-4

24
Prestanak službe; 24.11.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Područje: Prestanak službe

Broj odluke: Us-985/2010-4

25
Ovlaštenje za donošenje rješenja; 24.11.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-1229/2010-6

26
Odgovarajuća stručna sprema; 24.11.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-1230/2010-4

27
Udaljenje iz službe; 30.6.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4810/2010-6

28
Prestanak službe; 12.5.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-11293/2009-4

29
Ispunjavanje uvjeta za stavljanje na raspolaganje državnog službenika; 6.5.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-1601/2010-4

30
Stavljanje na raspolaganje državnog službenika; 28.4.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-1331/2010-4

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a