Poredano po:
Povratak na Zakon o radu (2009)

Broj dokumenata: 6

1
Koeficijenti za utvrđivanje plaće; 13.4.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1214/2017-2

2
Porezni nadzor; 28.9.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2966/2016-2

3
Razrješenje ravnatelja; 6.7.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1197/2016-2

4
Neraspoređivanje na radno mjesto; 15.5.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us 1038/2011-4

5
Zabrana obavljanja djelatnosti; 13.2.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7099/2011-5

6
Potraživanja u stečaju; 17.1.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10349/2010-6

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a