Poredano po:

Broj dokumenata: 8

1
Naknada za uređenje voda; 15.5.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3370/2018-3

2
Naknada za uređenje voda; 11.7.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3880/2016-2

3
Naknada za uređenje voda; 8.6.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1504/2018-2

4
Vodni doprinos; 4.1.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3454/2016-2

5
Plaćanje vodnog doprinosa kod legalizacije građevine; 2.9.2015 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž-768/15-2

6
Naknada za uređenje voda; 17.7.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us 10281/2011-4

7
Vodni doprinos; 24.4.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-2478/2011-4

8
Obračun vodnog doprinosa; 23.1.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4884/2011-4

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a