Poredano po:

Broj dokumenata: 19

1
Povrat robe; 4.5.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 704/2017-2

2
Porez na naftne derivate; 4.12.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-13008/2011-4

3
Porez na naftne derivate; 4.12.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-12197/2011-4

4
Porez na naftne derivate; 22.10.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Područje: Porez na naftne derivate

Broj odluke: Us-12040/2011-6

5
Posebni porez na naftne derivate; 22.10.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7853/2011-4

6
Poseban porez na naftne derivate; 22.10.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7687/2011-4

7
Porez na naftne derivate; 9.10.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-13111/2011-6

8
Porez na naftne derivate; 9.10.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7796/2011-4

9
Trošarina na plinsko ulje; 2.10.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10009/2011-5

10
Porez na naftne derivate; 24.7.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us 9773/2011-5

11
Porez na naftne derivate; 24.4.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7551/2011-4

12
Porez na naftne derivate; 24.4.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7337/2011-6

13
Porez na naftne derivate; 24.4.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7338/2011-4

14
Porez na naftne derivate; 10.4.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7409/2011-7

15
Porez na naftne derivate; 10.4.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7512/2011-4

16
Porez na naftne derivate; 12.12.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-5344/2011-4

17
Porez na naftne derivate; 21.11.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4024/2011-4

18
Porez na naftne derivate; 21.11.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4028/2011-4

19
Porez na naftne derivate; 31.10.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4039/2011-4

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a