Poredano po:

Broj dokumenata: 105

1
Rješenje o izvedenom stanju; 30.10.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1197/2019-4

2
Rješenje o izvedenom stanju; 4.7.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1193/2019-2

3
Komunalni doprinos; 3.7.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1202/2019-2

4
Rješenje o izvedenom stanju; 16.5.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1190/2019-2

5
Naknada za zadržavanje objekta; 15.5.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2099/2019-2

6
Komunalni doprinos; 15.5.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2541/2018-3

7
Izdavanje potvrde; 18.4.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 684/2019-2

8
Uklanjanje građevine; 4.4.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 509/2019-2

9
Rješenje o izvedenom stanju; 20.2.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 162/2019-2

10
Uklanjanje građevine; 16.1.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 4997/2018-2

11
Rješenje o izvedenom stanju; 5.9.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1538/2018-2

12
Uklanjanje građevine; 11.7.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3031/2018-2

13
Uklanjanje građevine; 16.5.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1558/2018-2

14
Naknada za zadržavanje u prostoru; 20.4.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1205/2018-2

15
Rješenje o izvedenom stanju; 12.4.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 190/2018-2

16
Rješenje o izvedenom stanju; 7.3.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2694/2017-3

17
Uklanjanje građevine; 7.3.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 248/2018-2

18
Potvrda za građevinu na kulturnom dobru; 7.3.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 736/2018-2

19
Rješenje o izvedenom stanju; 7.2.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 67/2018-2

20
Rješenje o izvedenom stanju; 7.2.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 4182/2017-2

21
Nezakonito izgrađena zgrada; 10.1.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3710/2017-2

22
Komunalni doprinos; 21.12.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3369/2017-2

23
Rješenje o izvedenom stanju; 13.12.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2106/2017-4

24
Rješenje o izvedenom stanju; 10.10.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1431/2017-2

25
Uklanjanje građevine; 4.10.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3300/2016-2

26
Komunalni doprinos; 14.9.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1616/2017-2

27
Potvrda za građenje na kulturnom dobru; 12.7.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1528/2017-2

28
Troškovi izvršenja; 4.5.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 36/2017-2

29
Izdavanje potvrde; 26.4.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 129/2017-2

30
Bespravna gradnja; 26.4.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 867/2017-2

31
Rješenje o izvedenom stanju; 20.4.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3319/2016-2

32
Komunalni doprinos; 13.4.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 180/2017-2

33
Rješenje o izvedenom stanju; 6.4.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3268/2016-2

34
Naknada za zadržavanje nezakonite zgrade; 5.4.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2231/2016-2

35
Obračun vodnog doprinosa; 5.4.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2409/2016-2

36
Rješenje o izvedenom stanju; 23.3.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3458/2016-2

37
Rješenje o izvedenom stanju; 23.3.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3027/2016-2

38
Uklanjanje građevine; 22.3.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2274/2016-2

39
Uklanjanje građevine; 22.3.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2274/2016-2

40
Rješenje o izvedenom stanju; 22.3.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2395/2016-2

41
Uklanjanje građevine; 16.3.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3045/2016-2

42
Komunalni doprinos; 8.3.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3009/2016-2

43
Komunalni doprinos; 8.3.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3467/2016-2

44
Komunalni doprinos; 8.3.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3476/2016-2

45
Izdavanje potvrde; 23.2.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 557/2017-2

46
Rješenje o izvedenom stanju; 23.2.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 575/2017-2

47
Komunalni doprinos; 23.2.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3468/2016-2

48
Rješenje o izvedenom stanju; 15.2.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3457/2016-2

49
Rješenje o izvedenom stanju; 9.2.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2275/2016-2

50
Rješenje o izvedenom stanju; 9.2.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 386/2017-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a