Poredano po:

Broj dokumenata: 271

1
Oduzimanje odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina; 24.5.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 4181/2016-2

2
Oduzimanje oružja; 7.4.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Uss 5/2016-13

3
Nedonošenje rješenja; 26.2.2015 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Područje: Nedonošenje rješenja

Broj odluke: Us-8733/2011-4

4
Pretvorba društvenog poduzeća; 18.2.2015 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-2242/2011-5

5
Otpust korisnika; 4.12.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-9945/2011-7

6
Inspekcijski nadzor; 30.10.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Područje: Inspekcijski nadzor

Broj odluke: Us-8901/2011-6

7
Smanjenje eksploatacijskog polja; 2.10.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-5811/2011-11

8
Inspekcijski nadzor; 11.9.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-9734/2011-4

9
Ovrha komunalne naknade; 4.6.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Uss 194/2013-2

10
Ugovor o doživotnom uzdržavanju; 29.5.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7821/2011-8

11
Imenovanje pročelnika; 29.5.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-9783/2011-9

12
Naknada za oduzetu imovinu; 29.5.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us 10427/2011-14

13
Teža povreda službene dužnosti; 22.5.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7843/2011-9

14
Komunalni doprinos; 15.5.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-9986/2011-10

15
Raspoređivanje na radno mjesto; 15.5.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us 1420/2011-7

16
Zaštita od požara; 8.5.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10255/2011-5

17
Postavljanje reklame; 30.4.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3593/2011-13

18
Način uporabe katastarske čestice; 24.4.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10357/2011-5

19
Posjedovni list; 24.4.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-8979/2011-9

20
Potvrda glavnog projekta; 10.4.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4498/2010-8

21
Lokacijska dozvola; 9.4.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-12111/2011-5

22
Odbitak pretporeza kod kupnje stana; 4.4.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us 953/2011-4

23
Potvrda glavnog projekta; 3.4.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Zpa-5/2011-15

24
Prisilna naplata poreza; 2.4.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Uss-45/2014-2

25
Prestanak statusa studenta; 19.3.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10975/2011-10

26
Obnova kuće; 19.3.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-11921/2011-4

27
Izmjena kućnih brojeva; 6.3.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7508/2011-4

28
Ocjena zdravstvene sposobnosti; 27.2.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7013/2011-6

29
Povrat pretplaćenog komunalnog doprinosa; 30.1.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4400/2011-4

30
Koncesija; 23.1.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-9833/2011-5

31
Građevna dozvola; 15.1.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-2311/2011-14

32
Inspekcijski nadzor; 12.12.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3673/2011-4

33
Naknada za oduzetu imovinu; 12.12.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10022/2011-11

34
Uklanjanje objekta sa javne površine; 12.12.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10318/2011-9

35
Inspekcijski nadzor; 28.11.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-1990/2011-4

36
Porezni nadzor; 28.11.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-16/2011-4

37
Bespravna gradnja; 28.11.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-9106/2011-6

38
Utvrđivanje dohotka; 21.11.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4032/2011-4

39
Kontrola financijskog poslovanja; 21.11.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-5724/2010-4

40
Katastarska izmjera; 20.11.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3215/2011-5

41
Promjena podataka na zemljištu; 20.11.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3646/2011-7

42
Utvrđivanje građevne čestice; 19.11.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4833/2011-4

43
Inspekcijski nadzor; 14.11.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3671/2011-4

44
Prestanak važenja dozvole; 14.11.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Uss-229/2013-2

45
Naknada za oduzetu imovinu; 14.11.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-1503/2011-7

46
Imenovanje ravnatelja; 7.11.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4801/2011-8

47
Naplata poreza; 7.11.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-2828/2011-4

48
Inspekcijski nadzor; 7.11.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3821/2011-4

49
Inspekcijski nadzor; 31.10.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3820/2011-4

50
Inspekcijski nadzor; 24.10.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3842/2011-6

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a