Poredano po:

Broj dokumenata: 5

1
Porez na promet nekretnina; 14.6.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1933/2017-2

2
Zastara prava na naplatu doprinosa; 17.9.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-13210/2011-6

3
Komunalni doprinos; 17.10.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-6802/2010-7

4
Zastara poreznog duga; 2.9.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-11799/2008-5

5
Nastup zastare prava na naplatu poreznog duga kad je potraživanje porezne uprave osigurano zalogom ili hipotekom; 14.1.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-11597/2006-4

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a