Poredano po:
Povratak na Zakon o izvlaštenju

Broj dokumenata: 2

1
Izvlaštenje; 24.8.2011 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev 2171/10-2

2
Nepotpuno izvlaštenje privremenim uzimanjem zemljišta u posjed ; 20.1.2009 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev 785/07-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a