Poredano po:

Broj dokumenata: 6

1
Odgovornost za štetu na radu; 5.5.2015 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Revr 1124/13-2

2
Redoviti otkaz ugovora o radu; 26.8.2014 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: Redoviti otkaz ugovora o radu

Broj odluke: Revr 73/14-2

3
Neimovinska šteta; 2.3.2010 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Revr 1479/09-2

4
Odgovornost poslodavca za štetu radniku; 10.11.2009 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev-x 647/09-2

5
Naknada štete - odgovornost poslodavca; 15.4.2009 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev 1298/08-2

6
ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU NA RADU ILI U VEZI S RADOM ; 13.6.2008 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Revr. 165/2008-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a