Poredano po:
Povratak na Zakon o najmu stanova

Broj dokumenata: 7

1
Test razmjernosti - osiguranje stanovanja i pravo vlasništva; 29.1.2019 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev x 751/2017-2

2
Naknada štete - gubitak zarade od najamnine - zastara tražbine; 22.1.2019 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev 1104/2018-3

3
Isplata razlike između zaštićene i tržišne najamnine - pravo na mirno uživanje vlasništva; 19.12.2018 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev 2364/2016-3

4
Prestanak pravnog položaja najmoprimca; 17.10.2018 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev 3023/2015-2

5
6
Zaštićena najamnina najmoprimcu ako u stanu obavlja poslovnu djelatnost; 9.2.2010 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev-x 477/09-2

7
Ograničavanje vlasničkih prava vlasnika stana; 27.1.2010 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev 1018/08-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a