Poredano po:

Broj dokumenata: 7

1
Otkup stana - dokidanje konfiskacije; 19.11.2019 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev 4254/2019-2

2
Povrat oduzete imovine; 2.5.2012 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Uzz 29/10-8

3
Pravo na naknadu ili vraćanje oduzete imovine; 26.5.2010 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Uzz 20/08-2

4
Utvrđivanje ništavosti ugovora o prodaji; 28.10.2009 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev 373/08-2

5
Pravo na povrat konfiscirane imovine; 30.6.2009 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: UZZ 11/07-2

6
Zahtjev za naknadu štete (izmakla korist); 5.11.2008 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev 1230/08-3

7
Predaja u posjed ; 5.11.2008 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev 567/06-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a