Poredano po:

Broj dokumenata: 15

1
Bitna povreda odredaba kaznenog postupka - prekoračena optužba; 16.11.2017 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Kžm-12/2017.

2
Nezakoniti dokazi - snimke koje neovlašteno i bez znanja snimljene osobe sačinjava druga osoba; 22.2.2017 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: III Kr-11/2017.

3
Istražni zatvor - opasnost da će okrivljenik boravkom na slobodi ponoviti kazneno djelo; 19.8.2016 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: II Kž-280/2016

4
Jamstvo - promjena iznosa jamstva; 19.8.2016 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: II Kž-281/2016

5
Nezakoniti dokazi - zapisnik o ispitivanju svjedoka u istrazi; 15.2.2016 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: I Kž-71/16

6
Nezakoniti dokazi - sukob interesa Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja; 15.2.2016 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: I Kž-71/2016

7
Oslobođenje optuženika zbog nedostatka dokaza - kazneno djelo zlouporabe opojnih droga; 13.11.2014 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: I Kž-849/2012

8
Imovno stanje okrivljenika kao odlučna činjenica za odluku suda o troškovima kaznenog postupka; 11.3.2014 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: I Kž-75/2014

9
Dokazne radnje prema nalogu državnog odvjetnika; 26.9.2012 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: I Kž-560/2012

10
Obnova kaznenog postupka; 19.9.2012 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: I Kž. 136/12-4

11
Prenošenje mjesne nadležnosti; 21.9.2011 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: II 4 Kr 108/11-4

12
Pritvor; 17.8.2011 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: II Kž 408/11-4

13
Pritvor; 17.8.2011 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: II Kž 412/11-4

14
Produljenje istražnog zatvora; 8.4.2011 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: II Kž 176/11-4

15
Izvanredno preispitivanje pravomoćne presude; 28.4.2010 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: III Kr 37/10-3

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a