Poredano po:
Povratak na Zakon o radu (2009)

Broj dokumenata: 25

1
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu; 16.6.2015 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Revr 548/14-2

2
Izvanredan otkaz ugovora o radu; 2.6.2015 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: Izvanredan otkaz ugovora o radu

Broj odluke: Revr 804/14-2

3
Izvanredni otkaz ugovora o radu; 26.5.2015 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: Izvanredni otkaz ugovora o radu

Broj odluke: Revr-356/14-2

4
Poslovno uvjetovani otkaz; 6.5.2015 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: Poslovno uvjetovani otkaz

Broj odluke: Revr 678/14-2

5
Prekluzivni rok za zaštitu prava radnika; 29.4.2015 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Revr 2/14-2

6
Izvanredni otkaz ugovora o radu; 29.4.2015 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Revr 1610/14-2

7
Izvanredni otkaz ugovora o radu; 31.3.2015 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: Izvanredni otkaz ugovora o radu

Broj odluke: Revr 763/13-2

8
Izvanredan otkaz ugovora o radu; 21.1.2015 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: Izvanredan otkaz ugovora o radu

Broj odluke: Revr-85/14-2

9
Izvanredni otkaz ugovora o radu; 26.11.2014 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: Izvanredni otkaz ugovora o radu

Broj odluke: Revr 887/13-2

10
Osobito teška povreda obveze iz radnog odnosa; 29.10.2014 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Revr-175/13-2

11
Poslovno uvjetovani otkaz; 28.10.2014 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: Poslovno uvjetovani otkaz

Broj odluke: Revr 1361/13-2

12
Izvanredni otkaz ugovora o radu; 14.10.2014 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: Izvanredni otkaz ugovora o radu

Broj odluke: Revr 737/13-2

13
Izvanredni otkaz ugovora o radu; 30.9.2014 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: Izvanredni otkaz ugovora o radu

Broj odluke: Revr 280/13-2

14
Poslovno uvjetovani otkaz; 10.9.2014 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: Poslovno uvjetovani otkaz

Broj odluke: Revr 739/13-2

15
Otkaz ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga; 9.9.2014 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Revr 103/13-2

16
Osobito teška povreda obveza iz radnog odnosa; 20.8.2014 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Revr-190/13-2

17
Nepravovremena tužba radnika; 12.8.2014 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Revr- 1070/13-2

18
Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu; 23.4.2014 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu

Broj odluke: Revr 850/13-2

19
Obveze poslodavca; 26.2.2014 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Revr 862/13-2

20
Otkaz ugovora o radu; 30.10.2013 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: Otkaz ugovora o radu

Broj odluke: Revr 1786/12-2

21
Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu; 12.2.2013 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu

Broj odluke: Revr 1074/11-2

22
Izvanredni otkaz ugovora o radu; 13.11.2012 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: Izvanredni otkaz ugovora o radu

Broj odluke: Revr 1741/12-2

23
Redoviti otkaz ugovora o radu; 19.6.2012 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: Redoviti otkaz ugovora o radu

Broj odluke: Revr 691/12-2

24
Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu; 19.6.2012 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu

Broj odluke: Revr 525/12-2

25
Izvanredni otkaz ugovora o radu; 19.6.2012 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: Izvanredni otkaz ugovora o radu

Broj odluke: Revr 545/12-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a