Poredano po:
Povratak na Zakon o izvlaštenju

Broj dokumenata: 8

1
Zastara potraživanja naknade štete zbog oduzimanja cestovnog zemljišta; 6.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1001/2020-2

2
Izvlaštenje; 2.10.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2273/2017-2

3
Izvanugovorni obvezni odnosi - prouzročenje štete - pretpostavke odgovornosti; 31.7.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 137/2019-2

4
Stvarna ili mjesna nenadležnost suda; 10.3.2016 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-2240/14-2

5
Izvlaštenje; 12.2.2013 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.3111/12

6
Izvlaštenje; 30.8.2011 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Izvlaštenje

Broj odluke: Gž.1163/11-2

7
Izvlaštenje; 17.6.2008 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.430/08-2

8
Prijedlog za upis; 1.2.2007 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-57/07-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a