Poredano po:

Broj dokumenata: 19

1
Odgovornost poslodavca za smrt radnika; 10.9.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 648/2020-2

2
Naknada štete; 13.2.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 68/2020-2

3
Suodgovornost radnika; 12.12.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 627/2019-2

4
Odgovornost poslodavca; 5.4.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-1241/15

5
Odgovornost poslodavca zbog povrede na radu; 5.4.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1241/2015-2

6
Naknada štete - odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku - šteta na radu i u vezi s radom; 23.4.2015 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-575/14-2

7
Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku; 20.11.2014 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-2416/13-2

8
Odgovornost poslodavca; 6.11.2014 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Odgovornost poslodavca

Broj odluke: Gž-5688/13-2

9
Odgovornost poslodavca; 3.1.2014 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-1705/13-2

10
Odgovornost poslodavca; 2.10.2012 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.4974/11-2

11
Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku - profesionalna bolest; 27.4.2010 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gžr-1738/09

12
Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku - šteta na radu i u svezi s radom; 11.3.2010 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-1478/09-2

13
Odgovornost poslodavca; 9.3.2010 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.125/10-2

14
Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku; 5.1.2010 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.1325/09-2

15
Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku; 5.1.2010 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.1325/09-2

16
Šteta na radu i u svezi s radom ; 28.8.2009 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.165/09-2

17
Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku; 20.1.2009 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.1423/08-2

18
ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU UZROKOVANU RADNIKU; 5.5.2006 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.603/06-2

19
ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU UZROKOVANU RADNIKU; 23.6.2000 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.867/03-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a