Poredano po:

Broj dokumenata: 14

1
Naknada štete; 20.4.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1264/2019-2

3
Odgovornost Republike Hrvatske; 9.4.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Odgovornost republike hrvatske

Broj odluke: Gž 788/2018-2

4
Uvjetni otpust zatvorenika, na njegov prijedlog, ako je preostali dio neizdržane kazne manji od tri mjeseca; 8.6.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž I-24/2017.

5
Opoziv odluke o uvjetnom otpustu; 6.4.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž I-14/2017.

6
Prekid izdržavanja kazne zatvora - zatvorenik kao jedini obvezni uzdržavatelj roditelja; 22.9.2016 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž I-36/2016

7
Naknada štete; 4.11.2013 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-2395/13-2

8
Razlozi za odgodu izvršenja kazne zatvora ; 7.3.2013 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž I-19/2013

9
Plaćanje troškova dovođenja prouzrokovanih krivnjom osuđenika; 29.11.2012 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž I-66/2012

10
Odgoda izvršavanja kazne zatvora; 29.9.2011 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 1-66/11

11
Odgoda izvršavanja kazne zatvora; 9.9.2010 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž I-55/10

12
Otpremnine; 10.5.2010 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.427/10-2

13
Molba za odgodu izvršavanja kazne zatvora - dokazi o činjenicama na kojima se temelji razlozi za odgodu; 27.11.2009 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž I-41/09

14
Neimovinska šteta; 16.10.2009 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.903/09-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a