Poredano po:

Broj dokumenata: 9

1
Sudska nenadležnost; 18.3.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 993/2019-2

2
Sudska nenadležnost; 20.2.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 604/2019-2

3
Zastara; 21.5.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 791/2019-2

4
Zastara; 13.11.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1993/2017-2

5
Sudska nadležnost ; 25.11.2009 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.686/09-2

6
Stvarna nadležnost; 17.6.2009 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.626/09-2

7
Prisilna naplata komunalne naknade; 7.5.2009 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.453/09-2

8
ZASTARA; 7.5.2007 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.1717/06-2

9
APSOLUTNA NADLEŽNOST U ODNOSU NA DJELOKRUG OSTALIH DOMAĆIH TIJELA ; 3.10.2005 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.1269/05-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a