Poredano po:

Broj dokumenata: 53

1
Zakonska zatezna kamata; 5.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 201/2021-2

2
Regres; 29.12.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 915/2020-2

3
Solidarna odgovornost; 22.12.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 247/2020-2

4
Naknada imovinske štete; 15.12.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1539/2020-2

5
Tijek kamate za naknadu štete na vozilu; 5.12.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2893/2020-2

6
Naknada štete; 30.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1468/2020-2

7
Preinaka tužbe povišenjem zahtjeva - tijek zatezne kamate; 24.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2380/2020-2

8
Odštetni zahtjev; 2.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1440/2019-5

9
Imovinska šteta na vozilu; 30.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1368/2020-2

10
Ugovor o osiguranju; 15.9.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 855/2019-4

11
Naknada štete; 31.8.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 64/2020-2

12
Zatezna kamata; 25.6.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 651/2020-2

13
Obvezno osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja; 23.6.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 617/2020-2

14
Naknada štete; 23.4.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1893/2019-2

15
Odgovornost za štetu; 27.3.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 596/2019-2

16
Odgovornost osiguratelja po polici obveznog osiguranja; 17.3.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 668/2019-2

17
Šteta nastala uporabom nepoznatog vozila; 14.1.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1369/2019-2

18
Zatezna kamata na imovinsku štetu; 10.1.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2089/2018-2

19
Pasivna legitimacija osiguravatelja; 21.10.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Pasivna legitimacija

Broj odluke: Gž 584/2018-2

20
Naknada neimovinske štete; 7.10.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 449/2019-2

21
22
Pravo na regres; 14.3.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 201/2019-2

24
Naknada štete; 24.1.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 670/2018-2

25
Naknada štete; 7.1.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 830/2017-2

26
Naknada štete; 17.12.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2088/2018-2

27
Naknada štete; 13.12.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 207/2018-2

28
Zakonska zatezna kamata na naknadu imovinske štete; 7.11.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 249/2018-2

29
Zakonska zatezna kamata na imovinsku štetu; 29.10.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2355/2016-13

30
Neosigurano vozilo; 20.4.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 515/2018-2

31
Naknada štete; 2.11.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1199/2016-2

32
Putnik u autobusu - kumulacija zahtjeva; 4.7.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gžn-2134/14

33
Dospijeće zatezne kamate kod naknade štete; 7.6.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-310/17-2

34
Zakonska zatezna kamata; 13.4.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-2228/16-2

35
Naknada imovinske štete; 7.4.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2334/2016-2

36
Trošak parničnog postupka; 27.10.2016 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-3025/15-3

37
Naknada štete; 31.5.2016 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Naknada štete

Broj odluke: Gž-2929/15-3

38
Zakonska zatezna kamata; 27.5.2016 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Zakonska zatezna kamata

Broj odluke: Gž-2246/14-2

39
Odgovornost za naknadu štete; 22.10.2015 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Odgovornost za naknadu štete

Broj odluke: Gž-2080/15-2

40
Naknada imovinske štete; 24.8.2015 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Naknada imovinske štete

Broj odluke: Gž-2604/14-2

41
Obvezno osiguranje - osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete trećim osobama; 13.11.2014 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-2437/2014-2

45
Troškovi sastava odštetnog zahtjeva; 28.1.2013 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Troškovi sastava odštetnog zahtjeva

Broj odluke: Gž.4812/12-2

46
Naknada imovinske štete; 28.5.2012 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.2163/12-2

47
Zatezne kamate; 20.2.2012 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Zatezne kamate

Broj odluke: Gž.2902/11-2

48
Odgovornost za opasnu stvar; 13.2.2012 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.3218/11-2

49
Naknada imovinske štete; 2.2.2012 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.2842/11-2

50
Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a