Poredano po:

Broj dokumenata: 1023

1
Tijek kamata kod naknade štete radniku za imovinsku i neimovinsku štetu; 27.1.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 1268/2020-3

2
Naknada štete; 22.1.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 613/2020-2

3
Naknada neimovinske štete; 20.1.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 735/2019-2

4
Odgovornost poslodavca za neosposobljenog radnika; 14.1.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 879/2020-2

5
Prijeboj; 7.1.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1173/2020-2

6
Dospijeće pravične novčane naknade; 5.1.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 1188/2020-2

7
Suparničari; 4.1.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1441/2020-2

8
Zastara; 21.12.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 196/2020-2

9
Prividni ugovor; 10.12.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1307/2019-4

10
Odgovornost zbog neuporabljivog stana; 1.12.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1051/2020-4

11
Ugovor o zakupu; 27.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1367/2019-2

12
Prijeboj; 27.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 399/2019-2

13
Zastara; 26.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1003/2020-2

14
Zastara; 26.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1466/2019-2

15
Posljedice ništetnosti ugovora o zajmu; 25.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2459/2020-2

16
Zastara; 20.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 552/2019-5

17
Naknada štete; 17.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1248/2020-2

18
Odgovornost lovačkog društva; 13.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1804/2019-2

19
Teret dokaza kod naknade štete; 12.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1002/2020-2

20
Naknada štete; 9.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 866/2020-2

21
Zastara; 9.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 964/2019-2

22
Uvjeti za osnivanje sudskog pologa; 4.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 740/2020-2

23
Objektivna odgovornost za štetu; 2.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 80/2020-2

24
Ugovor o zajmu; 29.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1409/2020-3

25
Ugovor o ustupu tražbine; 20.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 548/2020-2

26
Određivanje visine pravične novčane naknade; 20.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 828/2020-2

27
Prekid zastare; 15.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 163/2020-2

28
Poništenje pravnog posla; 14.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1823/2019-2

29
Odgovornost prijevoznika; 13.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 224/2019-2

30
Zastara potraživanja naknade štete zbog oduzimanja cestovnog zemljišta; 6.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1001/2020-2

31
Zastara; 1.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1363/2019-2

32
Naknada izmakle koristi; 24.9.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 351/2019-2

33
Zastara; 21.9.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 768/2020-2

34
Odgovornost lovoovlaštenika; 18.9.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 173/2020-2

35
Odgovornost organizatora putovanja; 17.9.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1419/2018-2

36
Nastup zastare u ovrsi; 16.9.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2927/2020-2

37
Poslovodstvo bez naloga; 16.9.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1883/2019-2

38
Zastara; 16.9.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 194/2020-2

39
Zastara; 10.9.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 954/2020-2

40
Stjecanje bez osnove; 7.9.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1123/2020-2

41
Naknada za korištenje stana; 2.9.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2687/2020-2

42
Nužni suparničari; 31.8.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1220/2020-2

43
Orijentacijski kriteriji; 26.8.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 58/2020-2

44
Odgovornost osobe koja gospodari lovištem za naknadu štete; 17.8.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 472/2019-2

45
Nadležnost; 17.8.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 464/2020-2

46
Nenovčana tražbina na iseljenje; 16.7.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 985/2019-2

47
Naknada štete; 7.7.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 936/2018-2

48
Obustava ovrhe; 2.7.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1842/2019-2

49
Raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju; 1.7.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2230/2020-2

50
Naknada štete; 24.6.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 340/2019-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a