Poredano po:

Broj dokumenata: 3

1
Originarno stjecanje prava vlasništva ; 13.10.2010 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.849/10-2

2
Naknada štete zbog neosnovanog korištenja nekretnine; 25.1.2010 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.1048/09-2

3
Ugovor o zamjeni nekretnina; 11.1.2010 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.1116/09-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a