Poredano po:

Broj dokumenata: 151

1
Obvezna obrana u slučaju kada okrivljenik nije sposoban da se sam brani; 12.1.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 347/2021-4

2
Uporaba audio-video snimke kao zakonitog dokaza; 22.12.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 327/2021-7

3
Istražni zatvor zbog neodazivanja pozivima suda; 9.4.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 92/2021

4
Određivanje istražnog zatvora uslijed kršenja mjera opreza; 22.3.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 74/2021-5

5
Procesne posljedice primjene načela in dubio pro reo; 26.2.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 104/2021-6

6
Ispunjenje svrhe kažnjavanja; 12.2.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 7/2021-7

7
Blagodat nesvjedočenja; 11.2.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 36/2021-5

8
Utvrđenje osnova sumnje; 2.2.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 26/2021-3

9
Višestruki broj mjera opreza; 2.2.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 24/2021-3

10
Pravo na obranu; 1.2.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 232/2020-7

11
Prekoračenje optužbe; 25.1.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 947/2021-3

12
Ispitivanje svjedoka; 20.1.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 8/2021-3

13
Kažnjavanje okrivljenika zbog ometanja rada suda; 18.1.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 910/2020-4

14
Ocjena vjerodostojnosti iskaza optuženika; 18.1.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 937/2020-4

15
Žrtva kao obveznik plaćanja troškova postupka; 18.1.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 945/2020-3

16
Zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude; 18.1.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 966/2020-3

17
Produljenje istražnog zatvora; 18.1.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 15/2021-3

18
Ročište za produljivanje mjere zabrane prilaska; 15.1.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 483/2020-6

19
Odbačaj privatne tužbe pred kaznenim sudom; 11.1.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 958/2020-2

20
Pravni karakter Posebnog izvješća Policije; 11.1.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 473/2020-7

21
Oslobađanje od optužbe; 28.12.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 916/2020-3

22
Sumnja u krivotvorenje oporuke; 16.12.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 249/2020-2

23
Uvjeti za određivanje istražnog zatvora; 4.12.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 438/2020-6

24
Naknada štete; 1.12.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 461/2020-2

25
Ukidanje istražnog zatvora i određivanje mjere opreza; 30.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 435/2020-6

26
Obligatorni istražni zatvor; 26.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 429/2020-7

27
Izbjegavanje primitka poziva; 25.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 432/2020-4

28
Nezakonitost privatne snimke kao dokaza; 23.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 218/2020

29
Ispravljanje / dopuna optužnice; 3.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 507/2020-3

30
Obustava postupka za opoziv uvjetne osude; 27.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 382/2020-6

31
Imovinskopravni zahtjev; 3.9.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 622/2020-5

32
Nužna obrana; 12.8.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 47/2020-4

33
Povrat gotovine; 7.8.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 104/2020-6

34
Izbjegavanje ročišta; 16.7.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 217/2020-6

35
Iteracijska opasnost; 13.7.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 233/2020-6

36
Snimanje javnog prostora; 9.7.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 275/2020-3

37
Nužna obrana; 7.7.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 124/2020

38
Ovlasti predsjednika vijeća; 6.7.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 270/2020-3

39
Obligatorni istražni zatvor; 6.7.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 271/2020-3

40
Mjera opreza; 3.7.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 221/2020-6

41
Ukidanje istražnog zatvora; 30.6.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 228/2020-6

42
Obavijesti građana; 23.6.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 205/2020-6

43
Mjesna nadležnost; 4.6.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 197/2020-4

44
Istražni zatvor; 13.5.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 97/2020-3

45
Vrijeđanje odvjetnika; 13.5.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 96/2020-7

46
Suđenje u odsutnosti; 12.5.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 40/2020-5

47
Poligrafsko testiranje; 12.5.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 79/2019-4

48
Iznova održana rasprava; 11.5.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 120/2020-3

49
Produljenje istražnog zatvora; 11.5.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 152/2020-6

50
Kleveta; 28.4.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 90/2020-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a