Poredano po:
Povratak na Zakon o radu (2009)

Broj dokumenata: 104

1
Ozljeda na radu; 14.4.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 273/2022-2

2
Izvanredni otkaz uslijed izgubljenog povjerenja; 16.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 113/2022-3

3
Poslovno uvjetovani otkaz; 3.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 49/2022-6

4
Pravo na naknadu plaće; 2.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 1558/2021-2

5
Teret dokazivanja; 6.7.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 493/2021-2

6
Nadomještaj suglasnosti na namjeravanu odluku o poslovno uvjetovanom otkazu; 1.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 953/2021-2

7
Odgovornost radnika za štetu; 17.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 437/2021

8
Zatezne kamate na porez na dohodak i prirez porezu na dohodak; 5.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 32/2021-3

9
Sporazum o otpremnini; 15.4.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 98/2021-3

10
Valjani razlozi za izvanredni otkaz ugovora o radu; 14.1.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 954/2020-3

11
Ništetnost odluke o otkazu u korist nasljednika radnika; 2.12.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 801/2020-4

12
Obveze poslodavca; 5.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 781/2020-2

13
Prestanak radnog odnosa; 2.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 783/2020-3

14
Zastara; 26.5.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 37/2020-2

15
Diskriminacija; 16.4.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 113/2019-3

16
Izvanredan otkaz; 23.3.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 803/2019-2

17
Probni rad; 12.3.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 132/2020-2

18
Izvanredni otkaz; 4.3.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 13/2019-2

19
Zastara potraživanja radnika; 3.3.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 52/2020-2

20
Skrivljeno ponašanje radnika; 13.2.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 69/2020-2

21
Nezakonit otkaz; 16.1.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 609/2019-2

22
Više odluka o otkazu; 15.1.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 10/2019-2

23
Otkazni rok; 10.10.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 277/2019-2

24
25
Plaće - isplata plaće; 24.6.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 363/2019-2

26
Prava ustupljenih radnika; 29.5.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 237/2019-2

27
Neiskorišteni godišnji odmor; 1.4.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 82/2019-2

28
Zabrana otkazivanja; 13.3.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 95/2019-2

29
Izvanredni otkaz; 28.2.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 44/2019-2

30
Radno pravo- ugovaranje uvjeta rada- rješavanje kolektivnih radnih sporova- štrajk i isključenje s rada; 15.11.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 696/2018-2

32
Tužba za zaštitu prava iz radnog odnosa; 21.9.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 15/2018-2

33
Odgovornost poslodavca; 18.9.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 16/2018-4

34
Naknada štete; 13.2.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 22/2017-2

35
Protutužba; 5.2.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 8/2017-2

36
Sudski raskid ugovora o radu; 13.4.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 79/2015-2

37
Prestanak ugovora o radu - ostalo - otpremnina u slučaju otkaza; 31.3.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R-476/16-3

38
Ovršna isprava; 21.2.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Ovršna isprava

Broj odluke: Gž Ovr-545/16-3

39
Ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa - prenošenje ugovora na novog poslodavca; 31.3.2016 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R-82/16-2

40
Sudski raskid ugovora o radu; 9.2.2016 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 10/2015-2

41
Prestanak ugovora o radu - otkaz - izvanredni otkaz - razlozi za otkaz; 15.10.2015 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R-84/15-2

42
Otkaz ugovora o radu; 14.9.2015 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Otkaz ugovora o radu

Broj odluke: Gž R-19/15-2

43
Radno vrijeme te odmori i dopusti - odmori - godišnji odmor - korištenje godišnjeg odmora; 31.8.2015 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R-13/15-3

44
Zakonska zatezna kamata; 17.3.2015 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Zakonska zatezna kamata

Broj odluke: Gž-2552/14-3

45
Pravni interes; 16.3.2015 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-975/14-8

46
Plaće - naknade plaće - otpremnine; 13.2.2015 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-1257/14-2

47
Posebne pretpostavke za poslovno uvjetovani otkaz; 5.2.2015 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-3317/14-2

48
Otkaz ugovora o radu; 22.1.2015 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Otkaz ugovora o radu

Broj odluke: Gž-441/14-3

49
Dodatak na plaću za rad u posebnim uvjetima rada; 6.11.2014 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-1943/14-4

50
Prestanak ugovora o radu - izvanredni otkaz - razlozi za otkaz; 9.10.2014 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-2429/2014-3

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a