Poredano po:

Broj dokumenata: 12

1
Nevaljana prorogacijska klauzula; 23.12.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1554/2021-2

2
Ugovor o konverziji; 7.12.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1658/2018-8

3
Ništetnost ugovora o kreditu; 4.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 866/2018-4

4
Sporazum o konverziji; 7.7.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1780/2019-2

5
Ugovorna mjesna nadležnost - nepoštena odredba ugovora; 25.10.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1919/2019-2

8
Trošak parničnog postupka; 21.3.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1700/2017-2

9
Konverzija ugovora o kreditu; 21.11.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1654/2017-3

10
Prijenos hipoteke; 16.5.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 203/2018-2

11
Ugovor o potrošačkom kreditiranju s međunarodnim obilježjem; 24.1.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 1226/2017-3

12
Odgoda ovrhe na osnovi Zakona o potrošačkom kreditiranju; 28.3.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr-786/16-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a