Poredano po:
Povratak na Ovršni zakon

Broj dokumenata: 853

1
Stečaj potrošača; 25.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 398/2021-2

2
Promjena predmeta i sredstva ovrhe; 24.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 451/2021-2

3
Načelo dostojanstva u ovršnom postupku; 17.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 498/2021-2

4
Zahtjev za naknadu troškova u ovršnom postupku; 16.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 698/2020-4

5
Promjena ovrhovoditelja; 10.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 303/2021-2

6
Obustava ovrhe; 4.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 406/2021-2

7
Upis zabilježbe ovršivosti tražbine; 2.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 577/2019-3

8
Ovrha na nekretnini; 30.7.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 407/2021-2

9
Osiguranje uknjižbom založnog prava na nekretnini u vlasništvu protivnika osiguranja; 20.7.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 316/2021-2

10
Zahtjev za izravnu naplatu; 20.7.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 374/2021-2

11
Postupak osiguranja prisilnim zasnivanjem založnog prava; 14.7.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 394/2021-2

12
Prigovor treće osobe; 13.7.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 300/2021-2

13
Uvjeti za obustavu ovrhe na pokretninama; 16.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 308/2021-2

14
Određivanje privremene mjere; 16.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 301/2021-2

15
Učinak zabilježbe spora; 15.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 736/2021-2

16
Zabilježba ovrhe; 14.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 408/2021-2

17
Rješenje o osiguranju; 14.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 333/2021-2

18
Obustava ovrhe; 10.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 296/2021-2

19
Valjana primjena pravila stečajnog postupka; 10.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 269/2021-2

20
Odbačaj prijedloga za odgodu izdavanja naloga bankama za prijenos zaplijenjenih sredstava; 10.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 336/2021-2

21
Ovrha na nekretnini; 10.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 183/2021-2

22
Određivanje sudskih penala; 7.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 277/2021-2

23
Rok; 1.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 240/2021-2

24
Ovrha na mirovini; 1.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 283/2021-2

25
Trošak ovršnog postupka; 27.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 160/2021-2

26
Ovrha radi vraćanja na rad na temelju pravomoćne presude; 27.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 658/2021-2

27
Obustava ovrhe uslijed proteka odgode; 27.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 407/2021-2

28
Promjena predmeta i sredstva ovrhe; 27.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 173/2021-4

29
Prijedlog za promjenu predmeta i sredstva ovrhe; 26.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 214/2021-2

30
Utvrđenje vrijednosti nekretnine u ovrsi; 25.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 400/2021-2

31
Ovrha na nekretnini ovršenika određena presudom; 25.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 983/2021

32
Osiguranje zateznih kamata; 24.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 269/2021-2

33
Stupanje novog vjerovnika u ovrhu; 21.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 392/2021-2

34
Privremena mjera u parnicama radi smetanja posjeda; 21.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 553/2021-2

35
Sudska pristojba; 20.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 279/2021-2

36
Dovršetak ovrhe; 20.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 270/2021-2

37
Pravo na dom; 20.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 24/2020-4

38
Osiguranje tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava; 18.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 247/2021-2

39
OIB ovrhovoditelja; 18.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 350/2021-2

40
Uputa u parnicu radi pobijanja valjanosti stjecanja hipoteke; 18.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 488/2021-2

41
Pravni interes; 18.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 609/2021-2

42
Položaj predmnjevanog vlasnika u ovrsi; 13.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 194/2021-2

43
Upućivanje na parnicu; 12.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 465/2021-5

44
Uvjeti za odgodu izvansudske ovrhe; 12.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 201/2021-2

45
Prijedlog za ukidanje potvrde pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi; 12.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 170/2021-2

46
Obustava ovrhe; 11.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 236/2021-2

47
Odgoda ovrhe; 11.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 55/2021-2

48
Obustava ovrhe; 10.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 221/2021-4

49
Uvjeti za zasnivanje prisilnog založnog prava; 10.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 207/2021-2

50
Ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnine; 7.5.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 213/2021-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a