Poredano po:

Broj dokumenata: 12

1
Naknada štete; 19.4.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 286/2021-2

2
Naknada štete koja nastaje isplatama na teret mirovinskog osiguranja; 30.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1276/2020-2

3
Naknada štete; 20.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1455/2020-2

4
Naknada štete; 20.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1467/2020-2

5
Naknada štete; 15.7.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 451/2020-3

6
Dospijeće mirovine na naplatu; 4.3.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1440/2018-2

7
Mirovinska prava; 27.2.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 719/2020-2

8
Pravomoćno rješenje upravnog tijela; 5.2.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 616/2019-2

9
Ošasna imovina; 22.7.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 886/2019-2

10
Građansko procesno pravo- izvanparnični postupak- općenito- troškovi; 19.3.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ob 474/2018-2

11
Pravomoćnost upravnog akta; 29.3.2016 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-1778/15-2

12
Odgovornost za naknadu štete; 22.10.2015 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Odgovornost za naknadu štete

Broj odluke: Gž-2080/15-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a