Poredano po:
Povratak na Zakon o sudovima

Broj dokumenata: 52

1
Nadležnost općinskog suda za radnopravne sporove; 11.10.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 1340/2021-2

2
Razlikovanje stranačke sposobnosti naspram pasivne legitimacije; 4.10.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1007/2021-2

3
Odgovornost Republike Hrvatske za naknadu štete; 14.1.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1599/2020-2

4
Ovlasti sudskih savjetnika u ovršnom postupku; 29.12.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 1901/2020-2

5
Dostava ovršeniku; 2.9.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1119/2020-2

6
Naknada troškova; 29.7.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1008/2020-2

7
Troškovi postupka; 29.6.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 695/2020-2

8
Sudski savjetnik; 18.5.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 211/2020-2

9
Naknada troškova; 21.4.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 374/2020-3

10
Aktivna legitimacija; 20.2.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 228/2020-3

11
Trošak postupka; 16.1.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2116/2018-3

12
Stvarna nadležnost; 27.12.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 1011/2019-2

13
Naknada troškova; 8.11.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 516/2018-2

14
Trošak delegacije; 21.8.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 931/2018-2

16
Trošak delegacije; 7.6.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 810/2019-2

18
Trošak delegacije; 7.3.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1092/2017-2

19
Naknada troškova postupka; 7.3.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1440/2017-2

20
Naknada troškova; 4.3.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2355/2017-2

21
Trošak postupka; 30.11.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 228/2018-2

22
Radno pravo- ugovaranje uvjeta rada- rješavanje kolektivnih radnih sporova- štrajk i isključenje s rada; 15.11.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 696/2018-2

23
Trošak delegacije; 13.11.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 375/2017-2

26
Trošak parničnog postupka; 29.10.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 752/2018-2

27
Naknada putnih troškova; 4.10.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1684/2018-3

28
Stvarna i mjesna nadležnost; 7.9.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 378/2017-2

29
Trošak odvjetnika; 16.7.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 344/2016-2

30
Isplata pologa; 26.6.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1651/2017-2

31
Naknada troškova; 25.4.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1341/2017-2

32
Nezakonit ili nepravilni rad sudaca; 19.4.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 708/2017-7

33
Nadležnost - spor između dvije pravne osobe radi naknade štete počinjene od divljači; 13.3.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2499/2017

34
Naknada troškova; 20.2.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1636/2017-2

35
Troškovi delegacije predmeta; 24.1.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2240/2017-2

36
Trošak punomoćnika zbog delegacije predmeta; 10.10.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 819/2016-4

37
Privremeni zastupnik; 14.9.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 928/2017-2

38
Trošak delegacije; 8.9.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1965/2016-2

39
Naknada štete prouzročene nezakonitim ili nepravilnim radom suca; 7.9.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2689/2016-2

40
Trošak postupka; 10.7.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 58/2016-2

41
Stranka u postupku; 2.6.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr-463/17-2

42
Trošak parničnog postupka; 25.5.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-434/16-4

43
Troškovi privremenog zastupnika; 23.2.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr-138/17-2

44
Nezakonit rad suca; 13.7.2016 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-5171/14-2

45
Troškovi parničnog postupka; 22.4.2016 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Troškovi parničnog postupka

Broj odluke: Gž-962/14-4

46
Odlučivanje o naknadi parničnih troškova; 16.10.2015 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-2579/14-2

47
Naknada troškova; 14.10.2015 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Naknada troškova

Broj odluke: Gž-3248/14-2

48
Nedopuštena žalba; 13.10.2015 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-2191/15-2

49
Troškovi delegacije; 1.9.2015 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-1207/15-2

50
Troškovi parničnog postupka; 22.1.2015 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-180/15-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a