Poredano po:

Broj dokumenata: 536

1
Naknada štete; 8.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1254/2020-2

2
Diobni ugovor; 21.9.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1198/2019-2

3
Nastup zastare u ovrsi; 16.9.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2927/2020-2

4
Zastara; 16.9.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 194/2020-2

5
Zastara; 7.9.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1685/2018-2

6
Prividnost ugovora; 27.8.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1092/2019-3

7
Prividan ugovor; 28.5.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 1/2019-2

8
Ustup nasljedničkog dijela; 25.5.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 130/2019-2

9
Poslovodstvo bez naloga; 6.5.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1362/2019-2

10
Zastara; 16.4.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 128/2020-2

11
Naknada štete zbog isplate mirovine; 2.4.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 117/2018-2

12
Osiguranje; 19.3.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 118/2019-3

13
Naknada štete; 27.2.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 287/2020-2

14
Naročito teški invaliditet; 29.1.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 249/2020-2

15
Zastara naknade štete počinjene kaznenim djelom; 23.1.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1905/2019-2

16
Obveza jamca glavnog dužnika; 23.1.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1103/2018-2

17
Nužni suparničari; 20.1.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1887/2019-2

18
Zastara; 14.11.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1593/2019-2

19
Zastara; 28.10.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 549/2019-2

21
Zastara sporedne tražbine; 17.10.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1184/2019-2

22
Pravni interes; 14.10.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1201/2019-2

23
Obvezno pravo - općenito - načela obveznih odnosa - savjesnost i poštenje; 5.9.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 543/2019-2

25
Prividan ugovor; 22.8.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1085/2019-2

26
Mjenica; 25.7.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 769/2019-2

27
Bankarska garancija; 12.6.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 765/2019-2

28
Zastara; 11.6.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1583/2017-2

29
Ugovor o kupoprodaji; 10.6.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2188/2017-3

30
Prividan ugovor; 6.6.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 770/2019-4

31
Obvezno pravo - ugovorni obvezni odnosi - nevaljanost ugovora - ništetni ugovori; 30.5.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1171/2019-2

32
Zastara; 30.5.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 643/2019-3

33
Ništetni ugovor; 11.4.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2130/2017-2

34
Zastara naknade štete; 25.3.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Zastara

Broj odluke: Gž 230/2019-2

35
Zastara; 10.1.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1228/2017-2

36
Naknada za tuđu pomoć i njegu; 9.1.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 169/2018-2

37
Zastara; 14.12.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1185/2018-2

38
Ništavost ugovora o kupoprodaji nekretnina; 5.12.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 78/2018-2

39
Ništetni pravni posao; 29.11.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1841/2018-2

40
Ukidanje rente; 29.11.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2278/2017-2

41
Zatezna kamata; 16.10.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 758/2018-2

42
Tabularna isprava - zastara; 9.10.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 5189/2018-2

43
Materijalni nedostaci stvari; 2.10.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1532/2017-2

44
Zastara; 25.9.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1085/2017-2

45
Pobijanje dužnikove pravne radnje - dospjelost tražbine; 25.9.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 4845/2018-2

46
Usmeni ugovor o osnivanju osobne služnosti; 18.9.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 4702/2018-2

47
Raskid ugovora i zastara; 6.9.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 445/2018-3

48
Zastara; 7.8.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1561/2017-2

49
Ugovor o najmu stana; 29.6.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2238/2017-2

50
Sklapanje ugovora u ime neovlašteno zastupanog; 6.6.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 259/2018

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a