Poredano po:

Broj dokumenata: 8422

1
Uvjeti za uređenje međe; 23.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 886/2020-2

2
Odgovornost nasljednika za tražbine ostaviteljevih vjerovnika; 23.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1244/2020-2

3
Ugovor o kreditu kao ovršna isprava; 20.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 531/2020-2

4
Revizija u ostavinskom postupku; 17.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1045/2020-2

5
Obveze poslodavca; 5.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 781/2020-2

6
Nadležnost u radnim sporovima tuženika RH; 5.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 1255/2020-2

7
Snaga javnih isprava; 4.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 470/2020-2

8
Ispravljanje / dopuna optužnice; 3.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 507/2020-3

9
Mirenje prije pokretanja parnice; 28.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 621/2020-2

10
Uputa u parnicu; 21.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 3609/2020-2

11
Prekluzivni rok za zaštitu posjeda stana; 19.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 928/2020-2

12
Mjesna nadležnost; 19.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1354/2020-2

13
Valjanost zadužnice; 19.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 635/2020-3

14
Smetanje posjeda stana - nemogućnost opskrbe vodom; 15.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2270/2020-2

15
Prekid zastare; 15.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 163/2020-2

16
Troškovi uređenja međe; 14.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1112/2020-2

17
Predstečajna nagodba; 14.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1174/2019-2

18
Predujam za provođenje dokaza saslušanjem svjedoka; 14.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1181/2019-2

19
Poništenje pravnog posla; 14.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1823/2019-2

20
Vlasništvo na geometrijski odijeljenom dijelu nekretnine; 14.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 210/2019-3

21
Dobrovoljno davanje u zalog pokretnina; 14.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 254/2020-2

22
Ugovor o ostavi; 14.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 833/2019-2

23
Povratak na rad; 13.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 672/2020-2

24
Odgovornost pravne osobe zadužene za održavanje i čišćenje onečišćenja na javnoj cesti; 13.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1853/2019-2

25
Odgovornost prijevoznika; 13.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 224/2019-2

26
Zajednička pričuva; 13.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 301/2020-3

27
Postupak izravne naplate; 13.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 611/2020-2

28
Utvrđenje sporne međe; 12.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 802/2020-2

29
Stečaj potrošača; 12.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1698/2018-2

30
Trošak parničnog postupka; 12.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 569/2020-2

31
Odbačaj prijedloga za ovrhu; 12.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 636/2020-2

32
Obnova zemljišne knjige; 12.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 812/2020-2

33
Stranke postupka; 9.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 3586/2020-2

34
Raspoređivanje ostavine bez rješenja o nasljeđivanju; 9.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 610/2020-2

35
Opseg ostavine; 8.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2142/2020-2

36
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću; 8.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 693/2020-3

37
Naknada štete; 8.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1254/2020-2

38
Odgoda ovrhe; 8.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 467/2020-2

39
Zahtjev za predaju u posjed; 8.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 557/2020-3

40
Naknada koristi koje nepošteni posjednik ima za vrijeme posjedovanja; 8.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 584/2020-2

41
Zahtjev za otkup stana; 8.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 828/2020-2

42
Jednostavni postupak stečaja potrošača; 7.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1184/2020-2

43
Trošak parničnog postupka; 7.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 133/2020-2

44
Ovrha na bračnoj stečevini; 6.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2922/2020-2

45
Determinacija tužbenog zahtjeva; 6.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 845/2020-7

46
Nastavak ovršnog postupka s nasljednicima; 6.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 640/2020-2

47
Osnivanje sudskog pologa; 6.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 711/2020-2

48
Stvarna nadležnost; 6.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 989/2019-2

49
Manjkava oporuka; 5.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2514/2020-2

50
Smrt nasljednika u tijeku postupka; 5.10.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 3607/2020-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a